Ochranári sa nezhodli s ministrom Ruskom v otázke rozvoja cestovného ruchu

Platforma MVO pre NATURA 2000 dementuje informáciu ministra hospodárstva SR Ruska, že mimovládne organizácie súhlasia s Návrhom systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia.

Materiál, ktorý minister Rusko prezentoval novinárom na tlačovej konferencii, je takmer totožný s pôvodným materiálom Ministerstva hospodárstva SR.

MVO združené v Platforme pre NATURA 2000 k nemu podalo 9 zásadných pripomienok. "Ministerstvo hospodárstva SR akceptovalo iba jedinú pripomienku, aj to k bodu, ktorý nebol podľa práva SR vykonateľný. Z odborných názorov MVO si neosvojilo nič. To nie je konsenzus ani kompromis," zhodnotil výsledok pripomienkového konania Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku.

Ochranári nesúhlasia s interpretáciou záverov materiálu, ktorá zaznela v médiách. Aj keď totiž vláda navrhovaný materiál schváli, neznamená to, že sa automaticky obmedzí ochrana prírody, ale len že si budú musieť všetci zainteresovaní sadnúť za stôl a rokovať o stupňoch ochrany v chránených územiach. "Jedno z opatrení napríklad hovorí o tom, že je potrebné "prehodnotiť počet a súčasné hranice všetkých NP a CHKO", čo však v žiadnom prípade neznamená automatickú zmenu či dokonca znižovanie počtu chránených území a zmenšovanie ich rozlohy, ale len ich nové zhodnotenie a zreálnenie tam, kde to má z hľadiska ochrany prírody opodstatnenie," hovorí Ján Roháč z Nadácie Ekopolis.

Ochranári zastávajú názor, že vymedzovanie chránených území, ich zón a stupňa ochrany sa musí riadiť potrebami ochrany prírody. Cestovný ruch a iné oblasti podnikania sa môžu rozvíjať len v takých lokalitách a do takej miery, aby nedošlo k ohrozeniu chránených druhov a biotopov v jednotlivých chránených územiach a predmetu ochrany samotných chránených území. Návrh systémových opatrení mal preto stanoviť rámec kde a do akej miery je možný ďalší rozvoj ako aj stanoviť jeho limity. Výsledok je však taký, že potreby rozvoja cestovného ruchu majú určovať kde a ako sa má chrániť príroda.

Platforma MVO pre NATURA 2000 si myslí, že ochrana prírody nie je hlavnou prekážkou alebo problémom rozvoja cestovného ruchu. Nenarušená príroda je naopak jedným z predpokladov rozvoja cestovného ruchu. "Podnikatelia môžu ponúknuť tie najlepšie služby, ale turisti neprídu do zastavanej krajiny bez krásnej slovenskej prírody. Prírodné bohatstvo je komparatívnou výhodou Slovenska v EÚ, ale každému je jasné, že v lyžiarskom cestovnom ruchu nikdy Slovensko nebude veľmocou. Ja len dúfam, že si to rozumní podnikatelia v cestovnom ruchu uvedomujú," hovorí Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku.

Ochranári ďalej upozorňujú, že minister Rusko v poslednej dobe veľmi rád zasahuje do kompetencií iných rezortov. Od sporu okolo dostavby Národného divadla je to už druhý prípad kde sa snaží riešiť veci, ktoré mu úplne nenáležia. Podľa kompetenčného zákona má byť ochrana prírody v správe Ministerstva životného prostredia SR. "Verím, že všetci občania cítia, že je vecou národnej hrdosti zachovať nádhernú slovenskú prírodu a nechcú ju nechať speňažiť za cenu jej zničenia," povedal Ján Roháč.

Členovia platformy MVO pre NATURA 2000:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Klub stráže prírody
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Kontakt:

Ing. Róbert Oružinský, PREDATOR - 0907 871 641, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Rastislav Rybanič, SOVS - 0905 476 779, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOVS - 0907 988 247, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jozef Chavko, RPS - tel. /fax 6428 3984, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd