nase en dravce2

nase en sovy2

Aktuality 2019

Druhé hniezdenie myšiarok ušatých (Asio otus) na hornom Ponitrí

Obr.č.5. Madé myšiarky tesne pred vyletenímBojnice webMyšiarka ušatá si hniezdo nestavia, ale hniezdi v opustených hniezdach po dravcoch, krkavcovitých vtákov, alebo veveríc, no zahniezdila už aj na zemi.  Keďže v tomto roku bola gradácia hraboša poľného, ale aj lesných myší, tak bol predpoklad, že sovy zahniezdia aj druhýkrát. Skontrolovali sme niekoľko starších hniezd a zistili sme dva prípady ich druhého hniezdenia.

Read more ...

Supy si svoju zlú povesť nezaslúžia

1200px Aegypius monachus

Na prvú septembrovú sobotu pripadá Medzinárodný deň supov.

Žiaľ, supy sú často zaškatuľkované ako temné či morbídne. Vo výskume BirdLife International až 75% opýtaných povedalo, že supov vnímajú ako „hrobárov v prírode“.

Supy si však svoju zlú povesť nezaslúžia. 

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.