nase en dravce2

nase en sovy2

SÚŤAŽ S MYŠIARKAMI

Poznáme mená výhercov!

Do súťaže sa v sezóne 2019/2020 zapojilo: 48 súťažiacich, ktorí nahlásili 56 zimovísk a 919 zimujúcich myšiarok!

Čísla nie sú konečné, ešte sumarizujeme údaje od našich členov a veríme, že presiahneme hranicu 1000 myšiarok.


Šťastie sa usmialo na:

J. Šatková (zimovisko Mýtna Nová Ves)

J.M. Chrtianska (zimovisko Komjatice)

P. Bebčák (zimovisko Topoľčany)

Výhercom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme, že prispeli k poznaniu a ochrane zimovísk myšiarok ušatých.

 

Predchádzajúce ročníky v číslach:

Najväčšie zimoviská s 50 a viac sovami sa nachádali v Norovciach, Veľkých Kostoľanoch, Kolárove, Hurbanove, Trebišove, Nitre a Zemianskych Sadoch.

Najviac 117 zimovísk a 1484 myšiarok sa nám podarilo zmapovať v sezóne 2017/2018.

Počty myšiarok na zimoviskách sa medzisezónne menia. Napríklad, kým v sezóne 2015/2016 na zimovisku v Zemianskych Sadoch zimovalo 70 myšiarok, minulú sezónu 2018/2019 už len 30 jedincov. Kolísanie v počte zimujúcich jedincov je prirodzené, odvíja sa od dostatku prirodzenej potravy, hlavne hrabošov poľných, v okolí zimoviska.

V rámci výskumu sme na vybraných zimoviskách analyzovali zloženie potravy zimujúcich myšiarok. Z vývržkov, v ktorých sa nachádzajú kosti z ulovenej koristi sme zistili, že hraboš poľný tvorí v priemere až 83% podiel potravy myšiarok ušatých.

 


Mapa zimovísk

 


Často kladené otázkyCopyright © 2015. All Rights Reserved.