Druhé hniezdenie myšiarok ušatých (Asio otus) na hornom Ponitrí
Featured

Druhé hniezdenie myšiarok ušatých (Asio otus) na hornom Ponitrí

 

Myšiarka ušatá si hniezdo nestavia, ale hniezdi v opustených hniezdach po dravcoch, krkavcovitých vtákov, alebo veveríc, no zahniezdila už aj na zemi. Začiatok znášky (1-10 vajec) spadá od polovice marca do polovice apríla. Doba hniezdenia trvá 27-28 dní a mláďatá opúšťajú hniezdo po 3-4 týždňoch. Potravu tvoria prevažne drobné zemné cicavce, hlavne hraboš poľný, až na 90 percent. Pri jeho nedostatku ho kompenzujú lesnými hlodavcami, ryšavkami, hrdziakmi, alebo vtákmi. Keďže v tomto roku bola gradácia hraboša poľného, ale aj lesných myší, tak bol predpoklad, že sovy zahniezdia aj druhýkrát. Skontrolovali sme niekoľko starších hniezd a zistili sme dva prípady ich druhého hniezdenia.

 

Lokalita č. 1. Bojnice, okraj Strážovských vrchov, borovicovo-dubový porast, 450 m n. m. Hniezdo na borovici 6 m vysoko po sojke. Dňa 5.6.2019 samica sedela na znáške. Dňa 20.6.2019 bolo pod hniezdom asi štyridsať zabávajúcich sa detí, samica pevne sedela na hniezde. Dňa 9.7.2019 úspešne opustili hniezdo tri mláďatá.

 

Lokalita č. 2. Chvojnica, Strážovské vrchy, smrekový porast s prímesou buka a jedle, asi 900 m n. m. V apríli sme tu počas dňa zaregistrovali ozývanie celého páru myšiarok ušatých. Zahniezdili v hniezde po myšiakovi lesnom, asi 15 m vysoko. Dňa 3.7.2019 sedela samica na hniezde. Dňa 12.8.2019 opustili štyri mláďatá hniezdo. Samica sedela asi 15 m od hniezda vo vrcholci smreka.


Je zaujímavé, že myšiarky úspešne vychovali mláďatá v otvorených hniezdach, dokonca zahniezdili druhý raz a zvládli aj vrtochy nepriaznivého počasia. To sa nedá povedať o jej blízkych príbuzných sove lesnej a sove dlhochvostej, ktoré hniezdili síce v dutinách, no ich reprodukčná úspešnosť bola na Hornom Ponitrí v tomto roku oveľa nižšia.

 

Karol Šotnár

 

Na spolupráci sa podielala Z. Masárová

 

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd