nase en dravce2

nase en sovy2

Ako to zvládli uralky

 

Na jar v roku 2019 bolo veľmi premenlivé počasie, hlavne chladno, veterno a daždivo. Dokonca začiatkom mája napadol na horách sneh. To malo nepriaznivý vplyv na úspešnosť hniezdenia sov dlhochvostých.


Na hornom Ponitrí sme zaznamenali osem párov a jedného loviaceho jedinca vo vhodnom hniezdnom prostredí. V priebehu apríla sme viackrát pozorovali spolu lietať pár v blízkosti vyťažených stromov. Je možné, že tu hniezdenie bolo prerušené. U dvoch párov sme hniezdenie predpokladali. Pri návšteve týchto lokalít nás sovy obletovali, vydávali výstražné hlasy, no mláďatá sme nepozorovali. V štyroch prípadoch sme našli hniezda a na jednej lokalite sme zaregistrovali vyletené mláďa.


Sovy dlhochvosté zahniezdili 2x v prirodzenej dutine a 2x v búdke. V jednej búdke samica prerušila inkubáciu vajec a v druhej z päť kusovej znášky vyleteli iba dve mláďatá. Spolu teda z ôsmich sledovaných párov ,iba štyri úspešne vychovali 6 mláďat (2x1, 2x2), čo je veľmi nízka produktivita.


I keď bol myší rok, dostatok ryšaviek a hrdziakov, tak svoju daň na neúspechu hniezdení si vybrali hlavne nepriaznivé klimatické podmienky.

 

Karol Šotnár

Na spolupráci sa podieľali : K. Šotnárová, J. Mikula a Z. Masárová

 

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.