Taxonomický systém

Dravce sveta

Cathartes aura
S: kondor morkovitý, E: Turkey Vulture, D: Truthahngeier, Es: Aura Gallipavo
Cathartes burrovianus
S: kondor modrohlavý, E: Lesser Yellow-headed Vulture (Savanna Yellow-headed Vulture), D: Kleiner Gelbkopfgeier, Es: Aura Sabanera
Cathartes melambrotus
E: Greater Yellow-headed Vulture (Forest Yellow-headed Vulture), D: Großer Gelbkopfgeier, Es: Aura Selvática
Coragyps atratus
S: kondor krkavcovitý, E: American Black Vulture (Black Vulture), D: Rabengeier, Es: Zopilote Negro
Sarcoramphus papa
S: kondor kráľovský, E: King Vulture, D: Königsgeier, Es: Zopilote Rey
Gymnogyps californianus
S: kondor veľkozobý (kondor kalifornský), E: Californian Condor, D: Kalifornischer Kondor, Es: Cóndor Californiano

Dravce Slovenska

N - Nidifikant - hniezdiaci druh

H - Hibernant - prezimujúci druh

T -  Transmigrant - tiahnuci druh

F - Frekventant - zaletujúci druh

 

Jastrabovité (Accipitridae)         Kršiakovité (Pandionidae)    
včelár lesný (Pernis apivorus)   N     kršiak rybožravý (Pandion haliaetus)   T
haja tmavá (Milvus migrans)   N          
haja červená (Milvus milvus)   N     Sokolovité (Falconidae)    
orliak morský (Haliaeetus albicilla)   N     sokol bielopazúrový (Falco naumanni)   F
zdochlinár biely (Neophron percnopterus)   F     sokol myšiar (Falco tinnunculus)   N
sup bielohlavý (Gyps fulvus)   F     sokol červenonohý (Falco vespertinus)   N
sup tmavohnedý (Aegypius monachus)   F     sokol kobec (Falco columbarius)   H
hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)   N     sokol lastovičiar (Falco subbuteo)   N
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)   N     sokol rároh (Falco cherrug)   N
kaňa sivá (Circus cyaneus)   H     sokol sťahovavý (Falco peregrinus)   N
kaňa stepná (Circus macrourus)   F          
kaňa popolavá (Circus pygargus)   N          
jastrab lesný (Accipiter gentilis)   N          
jastrab krahulec (Accipiter nisus)   N          
myšiak lesný (Buteo buteo)   N          
myšiak hrdzavý (Buteo rufinus)   F          
myšiak severský (Buteo lagopus)   H          
orol krikľavý (Aquila pomarina)   N          
orol hrubozobý (Aquila clanga)   T          
orol stepný (Aquila nipalensis)   F          
orol kráľovský (Aquila heliaca)   N          
orol skalný (Aquila chrysaetos)   N          
orol myšiakovitý (Hieraaetus pennatus)   N          

 

Použitá literatúra:

 • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
 • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
 • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
 • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
 • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Postavenie dravcov v taxonomickom systéme

V súčasnosti sú dravce ešte väčšinou "klasicky" chápané ako ucelená skupina- rad: dravce= sokolotvaré (Falconiformes), triedy vtáky (Aves). Rad sa rozdeľuje na päť čeľadí:

 • kondorovité (Cathartidae),
 • kršiakovité (Pandionidae),
 • jastrabovité (Accipitridae),
 • hadožrútovité (Sagittariidae),
 • sokolovité (Falconidae).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd