nase sk dravce2

nase sk sovy2

Dravce Slovenska

N - Nidifikant - hniezdiaci druh

H - Hibernant - prezimujúci druh

T -  Transmigrant - tiahnuci druh

F - Frekventant - zaletujúci druh

 

Jastrabovité (Accipitridae)         Kršiakovité (Pandionidae)    
včelár lesný (Pernis apivorus)   N     kršiak rybožravý (Pandion haliaetus)   T
haja tmavá (Milvus migrans)   N          
haja červená (Milvus milvus)   N     Sokolovité (Falconidae)    
orliak morský (Haliaeetus albicilla)   N     sokol bielopazúrový (Falco naumanni)   F
zdochlinár biely (Neophron percnopterus)   F     sokol myšiar (Falco tinnunculus)   N
sup bielohlavý (Gyps fulvus)   F     sokol červenonohý (Falco vespertinus)   N
sup tmavohnedý (Aegypius monachus)   F     sokol kobec (Falco columbarius)   H
hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)   N     sokol lastovičiar (Falco subbuteo)   N
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)   N     sokol rároh (Falco cherrug)   N
kaňa sivá (Circus cyaneus)   H     sokol sťahovavý (Falco peregrinus)   N
kaňa stepná (Circus macrourus)   F          
kaňa popolavá (Circus pygargus)   N          
jastrab lesný (Accipiter gentilis)   N          
jastrab krahulec (Accipiter nisus)   N          
myšiak lesný (Buteo buteo)   N          
myšiak hrdzavý (Buteo rufinus)   F          
myšiak severský (Buteo lagopus)   H          
orol krikľavý (Aquila pomarina)   N          
orol hrubozobý (Aquila clanga)   T          
orol stepný (Aquila nipalensis)   F          
orol kráľovský (Aquila heliaca)   N          
orol skalný (Aquila chrysaetos)   N          
orol myšiakovitý (Hieraaetus pennatus)   N          

 

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.