nase sk dravce2

nase sk sovy2

Zimujúce a tiahnuce druhy, zatúlanci

Zimujúce a tiahnuce druhy, zatúlanci

Okrem dravcov, uvedených v kapitole Hniezdiace druhy sa u nás vyskytujú aj ďalšie, ktoré u nás nehniezdia. Ich výskyt u nás je zväčša viazaný na mimohniezdne obdobie, aj keď príležitostne bývajú jedince niektorých druhov pozorované aj v hniezdnom období. Ich výskyt na Slovensku je pravidelný až bežný, výskyt kane sivej či myšiaka severského je v niektorých rokoch až hojný.


Zimujúce a tiahnuce druhy

Kaňa sivá (Circus cyaneus)

Kaňa sivá (Circus cyaneus) sa u nás vyskytuje na ťahu a pravidelne aj zimuje. Jej početnosť v zimnom období sa odhaduje na 3000-5500 jedincov. V susednej Českej republike hniezdi v počte niekoľko desiatok párov. Je zreteľne mohutnejšia ako kaňa popolavá a má širšie krídla. Dosahuje rozpätie krídel 110-125 cm a hmotnosť 350-550 g. Samec je svetlejší ako samec kane popolavej, chýba mu hnedé fŕkanie na hrudi. Prvých 5 ručných letiek je z väčšej časti čiernych. Okraje lakťových letiek sú tmavosivé, čo vytvára tmavý pás na zadnej časti krídel. Samice a mladé jedince kane popolavej, sivej a stepnej je ťažké odlíšiť.

Vyskytujú sa u nás najmä v poliach a lúkach v blízkosti rybníkov a močiarov, v čase od konca októbra do konca marca.

Myšiak severský (Buteo lagopus)

Myšiak severský (Buteo lagopus) je väčší príbuzný nášho myšiaka lesného. Hniezdi pomerne ďaleko na severe a u nás pravidelne zimuje. Početnosť v jednotlivých rokoch silno kolísa, pravdepodobne v súvislosti s kolísaním početnosti hrabošov a s klimatickými podmienkami. Odhaduje sa na 800-2500 jedincov. Prilieta k nám väčšinou koncom septembra a na hniezdiská odlieta v priebehu marca.

Rozpätie krídel býva okolo 140 cm, hmotnosť 800-1200 g. Na zápästí krídla je tmavé pole lemované takmer bielymi bázami ručných a lakťových letiek. Na rozdiel od myšiaka lesného má operené beháky. Je zväčša svetlejší než myšiak lesný a dobre ho možno odlíšiť podľa širokého tmavého pásu na konci chvosta.

Je silne viazaný na svoju hlavnú korisť- drobné hlodavce a jeho hniezdna početnosť úzko koreluje s gradačnými cyklami hlodavcov.

Čítať ďalej...

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.