nase sk dravce2

nase sk sovy2

Postavenie dravcov v taxonomickom systéme

V súčasnosti sú dravce ešte väčšinou "klasicky" chápané ako ucelená skupina- rad: dravce= sokolotvaré (Falconiformes), triedy vtáky (Aves). Rad sa rozdeľuje na päť čeľadí:

 • kondorovité (Cathartidae),
 • kršiakovité (Pandionidae),
 • jastrabovité (Accipitridae),
 • hadožrútovité (Sagittariidae),
 • sokolovité (Falconidae).

Celkový počet druhov sa v rôznych kompendiách uvádza rôzne, približne od 280 do 310 druhov.

Podľa novších štúdií, vychádzajúcich z DNA a biomolekulárnych analýz, však dravce nie sú samostatným radom, ale pre zistenia o veľkej príbuznosti s brodivcami (Ciconiiformes) sa uvažuje o ich zaradení ako podradu do radu brodivcov. Ďalej sa ukazuje, že skupina je polyfyletická (rôzni predkovia) a kvôli tomu a pre obzvlášť veľkú podobnosť kondorov s brodivcami sa uvažuje, že kondory by mali byť úplne vyradené zo skupiny (či podradu) dravcov. Pre veľkú podobnosť kršiakovitých s jastrabovitými sa uvažuje o ich zaradení do jednej čeľade. Ktovie aké ďalšie zistenia prinesú najbližšie roky vo fylogenetických, genetických a biomolekulárnych výskumoch a aká bude podoba taxonomického systému? Tieto výskumy snáď rozhodnú aj o postavení niektorých sporných populácií a dvojíc druhov, či sú samostatnými druhmi, alebo nie, a teda aký je celkový počet druhov.

trieda: vtáky (Aves)
rad: brodivce (Ciconiiformes)

čeľaď:  kondorovité (Cathartidae)
podrad: dravce (Falconiformes)

čeľaď:  jastrabovité (Accipitridae),
- hadožrútovité (Sagittariidae),
- sokolovité (Falconidae)

Použitá literatúra:

 • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
 • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
 • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
 • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
 • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.