Končí sa jesenná migrácia vtáctva, bezpečnejšia bola aj vďaka ošetreným prenosovým vedeniam

Končí sa jesenná migrácia vtáctva, bezpečnejšia bola aj vďaka ošetreným prenosovým vedeniam

Začiatkom decembra sa už väčšina sťahujúceho vtáctva nachádza na svojich zimoviskách. Mnoho jedincov na lokality prilieta v priebehu októbra či novembra. Veľká časť z nich však do cieľovej destinácie za lepšími podmienkami nikdy nedorazí. 

Počas migrácie ich ohrozuje množstvo prekážok, vrátane tých neprirodzených, akými sú aj strety s elektrickými vedeniami. Na znížení rizika nárazov do prenosových vedení pracuje občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS).

„Počas migrácie sú sťahovavé druhy vtáctva ohrozené nárazmi do elektrických vedení, či zásahmi elektrickým prúdom na stĺpoch, ktoré vtáky často využívajú na odpočinok či lov koristi. Vtáky počas letu využívajú na orientáciu aj tzv. migračné koridory, medzi ktoré patria aj vodné toky. V Európe je jedným z  najvýznamnejších migračných koridorov rieka Dunaj. V posledných rokoch sa pri monitoringu a následných opatreniach na ochranu vtáctva pred hrozbami elektrických vedení zameriavame práve na územia v okolí Dunaja,“ informuje Marek Gális, odborný koordinátor projektu LIFE Danube Free Sky z Ochrany dravcov na Slovensku.

„V rámci projektu LIFE Danube Free Sky intenzívne spolupracuje pätnásť partnerov, medzi ktorými sú aj energetické spoločnosti zo šiestich európskych krajín, s cieľom vytvoriť v okolí Dunaja bezpečný priestor pre vtáky. Sme veľmi radi, že práve dlhodobou výbornou spoluprácou s energetickými spoločnosťami na Slovensku sa nám darí postupne elektrické vedenia robiť bezpečnými. V rámci projektu spolupracujeme okrem SEPS aj s prenosovými spoločnosťami z Maďarska a Chorvátska, a s distribučnými spoločnosťami zo Slovenska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska, či Srbska. Vďaka tomu môžeme intenzívne spolupracovať, vymieňať si skúsenosti, učiť sa jeden od druhého a aplikovať efektívne riešenia,“ dopĺňa Gális.

„Od roku 2022 sme na 30 kilometrov najviac rizikových úsekov prenosových vedení nainštalovali špeciálne prvky – odkloňovače letu vtáctva, ktoré sú pre vtáky viditeľné aj v noci. Vďaka nim sa zvýši bezpečnosť  našich vedení pre letiace jedince, ktoré ich stihnú včas zaregistrovať a vyhnúť sa im. Do konca roku 2024 plánujeme takto ošetriť ďalších 40 kilometrov,“ informuje Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa SEPS.

Do roku 2025 sa v rámci projektu vo všetkých 7 projektových krajinách odkloňovačmi letu vtáctva ošetrí minimálne 245 kilometrov rizikových vedení a takmer 4000 stĺpov bude odizolovaných špeciálnymi ekochráničkami, ako prevencia zásahu elektrickým prúdom. Vďaka tomu sa predíde úhynu resp. vážnemu poraneniu desiatok tisícov jedincov chránených druhov vtáctva v projektových lokalitách každý rok.

Doplňujúce informácie

  • Súčasťou medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, spolufinancovaného Európskou úniou a Ministerstvom životného prostredia SR, sú aj aktivity na ochranu vtáctva pred zásahmi elektrickým prúdom, ktoré hrozia pri kontakte s infraštruktúrou železničných vedení v Rakúsku. Na území Rakúska sa na realizácii projektových aktivít podieľajú železničná spoločnosť ÖBB a Národný park Dunajské luhy.
  • Podpora hniezdnych príležitostí je zabezpečovaná prostredníctvom inštalácie 370 hniezdnych búdok na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku.
  • Na Slovensku sa zvyšovaniu bezpečnosti vedení pre vtáctvo venuje pozornosť od roku 1993. Prvé riešenia sa týkali problému zásahov elektrickým prúdom na distribučných vedeniach, pričom efektívnosť využívaných prvkov sa stále zvyšuje. Od roku 2014 sa systematicky a cielene sleduje a rieši aj otázka nárazov vtáctva do drôtov elektrických vedení distribučnej aj prenosovej siete. Prioritné sú pritom lokality s výskytom vzácnych druhov vtáctva (hniezdne lokality, potravné teritóriá, migračné trasy, odpočinkové stanovištia), primárne v chránených vtáčích územiach. Eliminácia stretov s vtáctvom na distribučných vedeniach je zároveň ochranou stability elektrickej siete, vrátane predchádzania výpadkom dodávok elektrického prúdu a iných technických porúch.
  • Viac o jesennej migrácii tu.
  • Medzi partnerov projektu LIFE Danube Free Sky patrí 15 organizácií (energetické spoločnosti, železničná spoločnosť, neziskové organizácie a národné parky) zo 7 krajín (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko). Projekt LIFE Danube Free Sky – Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž Dunaja (LIFE19 NAT/SK/001023) podporila Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.danubefreesky.eu/sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd