Featured

Hniezdna sezóna dropa prekonala očakávania

Kedysi bol bežným obyvateľom nížin. V roku 1900 na Slovensku žilo 2400 jedincov, ešte po druhej svetovej vojne viac ako tisíc, no dnes už hniezdi iba na poslednej lokalite na Slovensku a patrí tak medzi naše najohrozenejšie vtáčie druhy. Reč je o dropovi veľkom, najťažšom lietajúcom vtákovi v Európe. Odborníci, ktorí dlhé roky podnikajú kroky na jeho záchranu, mali tento rok dôvod na radosť. Zaznamenali až 10 hniezdiacich sliepok dropa.

„V minulosti žili tisícky dropov hlavne v nížinných oblastiach západného Slovenska. Dokonca drop historicky patrí medzi druhy, ktoré sa lovili. Postupnou zmenou vo využívaní poľnohospodárskej krajiny, hlavne so zánikom trávnatých porastov, úhorov, medzí a pestrejšej skladby plodín sa jeho populácia u nás rapídne znížila. Veľký vplyv na jeho úbytok mali aj nárazy do elektrických vedení. Drop totiž kvôli svojej veľkosti nevie dobre letecky manévrovať a stavba nadzemných vedení sa tak stala pre neho povestným posledným klinčekom do rakvy. V súčasnosti tak dropy hniezdia už iba na jedinej lokalite na Slovensku, v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia, pri Bratislave,“ uvádza Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

„Využívanie krajiny sa zmenilo v predošlých desaťročiach veľmi zásadne. Vznikli veľké polia, na ktorých drop nenašiel dostatok potravy. Zároveň jeho hniezda so znáškou ničila poľnohospodárska technika a chýbala podpora štátu, ktorá by tak, ako v okolitých krajinách, farmárom pomohla so šetrnejším hospodárením. V oblasti trojhraničia medzi Rakúskom, Maďarskom a Slovenskom, kam patrí aj CHVÚ Sysľovské polia, tak prežil hlavne vďaka pestrej krajine a podpore ochrany biotopov dropa, ktorá je hneď za hranicami,“ dopĺňa Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

V tomto roku sa po dlhých desaťročiach začali meniť podmienky pre život dropa aj na Slovensku. „Vďaka poľnohospodárom v CHVÚ Sysľovské polia pribudli biopásy. Ide o trávnaté porasty, ktoré sa v hniezdnom období, od apríla, nekosia. Okrem toho boli vytvorené biopásy a úhorové plochy v rámci projektu LIFE Steppe on border. Biopásy aj úhory sú pre dropa životne dôležité. Nachádza v nich dostatok potravy a pokoj na nerušené hniezdenie,“ informuje Ridzoň.

Počas hniezdnej sezóny realizovali odborníci, v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, monitoring zameraný na hniezdenie dropa. „Hoci je drop veľkým vtákom, je veľmi náročné dohľadať jeho hniezdo. Keď samica sedí na znáške, len nenápadne vystrkuje hlavu z porastu, aby pozorne sledovala svoje okolie. Tento rok sme pozorovali až 10 hniezdiacich sliepok, z toho v dvoch prípadoch sme našli priamo hniezdo so znáškou. Je to najvyšší počet od deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy hniezdna populácia klesla pod menej ako desať jedincov a druh sa dostal na okraj vyhynutia. Zadosťučinením je, že drop na našom území, po rokoch snahy o jeho záchranu, zahniezdil v takomto počte. Po žatve boli tiež pozorované dve sliepky, ktoré vodili svoje mláďatá po strnisku“ hovorí Samuel Pačenovský zo Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Dunajské luhy.

Biopásy a úhory sú veľmi dôležité pre život v poľnohospodárskej krajine. Okrem toho, že zabraňujú erózii pôdy a odnosu najúrodnejšej humusovej vrstvy, podporujú biodiverzitu. „ Z rastlín, ktoré v biopásoch a úhoroch kvitnú počas celej sezóny,  má úžitok obrovské množstvo hmyzu. Vtáky v porastoch nájdu dostatok potravy a úkryt. Okrem dropov si biopásy obľúbili aj kŕdle jarabíc, ktorých početnosť klesla za predošlé polstoročie o 99 %, no práve na Sysľovských poliach sme tento rok zaznamenali dlho nevídanú vysokú hniezdnu úspešnosť jarabíc. Veľkému počtu rodiniek s vyvedenými mláďami pomohli aj biopásy,” uzatvára Ridzoň.

 

ilustračná fotografia: drop veľký (autor: Jozef Chavko)

Doplňujúce informácie

  • Projekt LIFE STEPPE ON BORDER – Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska (LIFE20 NAT/SK/001077) finančne podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako spolufinancovatelia.
  • Viac informácií o projekte LIFE Steppe on border sa dozviete na webe: www.steppelife.eu

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd