Featured

Návrat po 40 rokoch! Najvzácnejší sokol je späť.

UPR91A0163Neuveriteľné. Neďaleko Trnavy sa po 40 rokoch podarilo dohľadať hniezdo sokola červenonohého, ktorý je na Slovensku ohrozený vyhnutím. Ide len o tretí známy pár tohto druhu v celej krajine. Všetky tri páry členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pravidelne kontrolujú a strážia. Posledné známe hniezdenie z oblasti Trnavy pochádza zo 70-tych rokov 20. storočia.

„Náš spolupracovník, pôsobiaci v danej oblasti, nám nahlásil výskyt páru a následne pozoroval len samca. Bez otáľania sme sa vybrali lokalitu skontrolovať. Po dvoch dňoch sa nám podarilo v opustenom hniezde straky nájsť krásny párik tohto vzácneho klenotu slovenskej prírody. So zatajeným dychom som sledoval, ako samček nosí potravu samičke, ktorá podľa správania len pred niekoľkými dňami nasadla na znášku. Populáciu sokola červenonohého na Slovensku sledujem už vyše 30 rokov. Pamätám si, ako pred dvadsiatimi rokmi bolo možné u nás sledovať hniezdenie aj vyše 60 párov. Postupne sa však druh z našej krajiny vytratil, predovšetkým z dôvodu intenzívneho poľnohospodárstva, s ktorým sú spojené výrazné zmeny biotopov a celková strata biodiverzity v krajine a tým aj znižovanie potravnej ponuky pre sokola. Vidieť tieto nádherné vtáky na tejto novej lokalite, bolo niečo neopísateľné.“ – hovorí Jozef Chavko z RPS, ktorý hniezdo sokolov našiel.

Roman Slobodník, odborný koordinátor projektu na záchranu druhu za RPS, ktorý organizácia od roku 2012 realizuje spolu s maďarskými kolegami, s podporou Európskej komisie, v rámci programu LIFE+, dodáva: „Dozvedeli sme sa, že v rovnakej oblasti miestni poľnohospodári vedeli o hniezdení sokola červenonohého a o tom, že sokol vyviedol mláďatá. Bolo to okolo roku 1970. Spoľahlivo sokola rozoznávali od ostatných druhov podľa špecifického sfarbenia a správania. Dokonca ho pre šedé sfarbenie samca nazývali aj dymový sokol.“

„V Maďarsku vďaka projektom ochrany dosiahla populácia 1200 – 1300 párov a má rastúci trend. Dúfame preto, že aj vďaka projektovým aktivitám, teda predovšetkým zlepšeniu hniezdnych a potravných podmienok, sa k nám sokol vráti, pričom našu populáciu by mohli dotovať práve maďarské páry. Spomedzi troch našich známych párov sokola červenonohého hniezdia dva páry v stračom hniezde. Sokoly si vlastné hniezda nestavajú, sú preto odkázané na hniezda iných druhov, alebo búdky, ktoré pre ne inštalujeme. Tento fakt je nesmierne dôležitý pri snahách o ochranu druhov ako havran, straka, či vrana, ktorých význam pre sokola je nezastupiteľný. Vymiznutie havraních kolónií z krajiny a neustále prenasledovanie strák, má totiž za následok výrazné znižovanie počtu prirodzených hniezd v krajine, čo tiež nepochybne prispelo k vymiznutiu druhu z nášho územia. S trochou zveličenia by sme mohli povedať, že nález páru sokola červenonohého v okolí Trnavy má pre nás podobný význam, ako objavenie Higgsovho bozónu pre fyzikov.“ uzatvára Lucia Deutschová z RPS – koordinátor projektu za Slovensko.

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stráne www.falcoproject.eu.

- KONIEC -

Ďalšie informácie:

Jozef Chavko, 0903 768 394

Lucia Deutschová, 0911 219 520

Roman Slobodník 0907 026 107

Jocha 08052014 UPR91A0015
UPR91A0158 UPR91A0227

Foto: Jozef Chavko

  falcoproject logo  life logo  natura2000 logo   

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd