Featured

Z Afriky priletel náš najvzácnejší sokol

Tlačová správa Bratislava, 13.5.2014

Na poslednej známej hniezdnej lokalite sokola červenonohého pozorovali odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) počas uplynulého víkendu až 10 jedincov tohto vzácneho druhu. Minulý rok bolo zaznamenané hniezdenie len jediného páru. Druh je na našom území považovaný za kriticky ohrozený, ochranári sa preto snažia zabrániť jeho úplnému vyhynutiu a vymiznutiu z krajiny – v spolupráci s kolegami z Maďarska realizujú päťročný projekt na jeho záchranu. Partnerom projektu je aj Štátna ochrana prírody SR.

samček a samička sokola červenonohého v búdke Autor Jozef Chavko

Foto: samček (vľavo) a samička (vpravo) sokola červenonohého v búdke Autor: Jozef Chavko

Pre tento na našom území ojedinelý druh sokola sú v súčasnosti používané dva názvy – sokol kobcovitý a sokol červenonohý. „Radšej používame druhý názov, pretože lepšie vyjadruje sfarbenie sokola, hlavne samčeka, ktorého vrchnú časť nôh lemuje typické červené sfarbenie“ – hovorí Lucia Deutschová z RPS a dodáva: „Odhaduje sa, že ešte v rozpätí rokov 1995 - 2000 hniezdilo na našom území až 60 – 80 párov sokola červenonohého. Predovšetkým v dôsledku zániku havraních kolónií, ako aj z dôvodu intenzifikácie a chemizácie poľnohospodárstva, sa dnes slovenská populácia tohto sokola ocitla na pokraji existencie.“ Sokoly totiž v minulosti využívali hniezda havranov, ale aj iných druhov vtákov, keďže sami si hniezda nestavajú. Znižovaním početnosti „staviteľov hniezd“ klesá aj ponuka prirodzených hniezd.

„Do piatich vybraných chránených vtáčích území na Slovensku umiestnime vyše 300 búdok, rovnako chceme vysádzať stromy, aby sme zlepšili ponuku prirodzených hniezdnych príležitostí.“ – informuje Jozef Chavko z RPS, ktorý sa už vyše 30 rokov venuje monitoringu druhu a pokračuje: „Pred niekoľkými dňami som na poslednej hniezdnej lokalite na západnom Slovensku pozoroval 10 jedincov. Veľmi ma potešilo, že sokoly prileteli. Veríme, že pozorovania budú pribúdať a sokoly na našom území aj zahniezdia.“

Podľa výsledkov výskumov zimuje sokol červenonohý v Afrike, kam odlieta už koncom augusta a na hniezdiská sa začína vracať koncom apríla. Projekt, ktorý je zameraný na ochranu druhu, realizuje RPS, spolu s maďarskými partnermi, od roku 2012 a potrvá do roku 2017. Projekt sa realizuje s podporou Európskej komisie v rámci programu LIFE+. V Maďarsku hniezdi viac ako 1000 párov sokola a tamojší ornitológovia majú s jeho ochranou bohaté skúsenosti. Slovenskí ochranári veria, že druh sa bude z Maďarska šíriť aj na naše územie, kde preňho vytvárajú vhodné podmienky, s využitím skúseností maďarských susedov. „Cieľom projektu je predovšetkým zabránenie vymiznutiu druhu ako hniezdiča z nášho územia. Veríme, že sa nám túto víziu podarí naplniť a vďaka zlepšeniu potravnej a hniezdnej ponuky, ale aj ďalšími opatreniami, sa k nám sokol červenonohý vráti.“ – uzatvára Deutschová.

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stráne www.falcoproject.eu.

- KONIEC –

Ďalšie informácie: Lucia Deutschová, 0911 219 520  

  falcoproject logo  life logo  natura2000 logo   

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd