nase sk dravce2

nase sk sovy2

Aktuality 2020

Aktuality 2020

Na elektrických vedeniach hynie oveľa menej vtáctva ako kedysi

usmrtena obet zmensene titulkaVraví sa, že viac očí viac vidí. A je to pravda.

Z pohľadu podnetov, ktoré sa objavujú od občanov na sociálnych sieťach, alebo u kompetentných inštitúcií, je preto logické, že najvyšší počet pochádza z najviac obývaných, resp. najviac navštevovaných oblastí. Výnimkou nie sú ani podnety, týkajúce sa nálezov či pozorovaní interakcií vtáctva s elektrickým vedením. 

Čítať ďalej...

Sovie pytačky

Obr.č.6 Prekvapený samec záletník titulkaVždy sa tešíme na marec, kedy sa najlepšie dohľadávajú hniezdne dutiny kuvičkov vrabčích. Keď pár hodín pri nich posedíme, zakaždým niečím novým prekvapia.

Tento raz asi za tri hodiny pozorovania 8. marca samec ukazoval samici dve dutiny a došlo tri krát k páreniu. No tretí raz to bolo s iným samcom!

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku