nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring populácie orla skalného a orla krikľavého v roku 2020

 

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

V apríli sme však zistili, že si vybrali iné minuloročné hniezdo, ktoré celé vystavali. Bolo vzdialené asi 1,5 km od predošlého, no orly z neznámych príčin hniezdenie prerušili. U susedného páru v Strážovských vrchoch sme zaznamenali predsvadobné správanie dňa 14.2.2020. Tento pár vychoval jedno mláďa v minuloročnom hniezde na jedli, ktoré úspešne vyletelo dňa 27.7.2020. U ďalšieho páru v pohorí Žiar sme zistili, že si vystaval minuloročné  hniezdo na borovici, iba 9 m vysoko. No hniezdenie bolo prerušené. Ani ostatné dva sledované páry nevyviedli mláďatá. Predpokladáme, že na neúspešných hniezdeniach sa okrem iného podieľali aj vrtochy počasia, hlavne chladné, daždivé a veterné počasie v máji. Celkovo z piatich sledovaných párov vyletelo úspešne iba jedno mláďa.

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

U siedmych párov boli dohľadané hniezda, Strážovské vrchy 3, pohorie Žiar 2, Vtáčnik 1 a Hornonitrianska kotlina 1.Na dlhodobo sledovanej hniezdnej lokalite v Strážovských vrchoch sme zistili prvého orla dňa 3.4.2020. V troch prípadoch bolo hniezdenie prerušené počas znášky a zo štyroch hniezd úspešne vyleteli štyri mláďatá, 4x1. Všetky opúšťali hniezdo až v prvých augustových dňoch.

Veľmi milým prekvapením bolo pre mňa pozorovanie orla so žltým plastikovým krúžkom KA. Krúžkoval som ho dňa 10.7.2005 ako jedno z mláďat na hniezde v okrese Prievidza. Prvý krát zahniezdil v Strážovských vrchoch v roku 2016, iba 8 km od svojho rodiska. Ešte tu zahniezdil aj v nasledujúcom roku, no v rokoch 2018-2019 tu hniezdil iný orol. Opäť sa vrátil na svoju lokalitu dňa 2.5.2020. Úspešne  odchoval  ďalšieho potomka, ktorý bol ešte 2.8.2020 na hniezde. Celú rodinku sme pozorovali dňa 7.8.2020 nad blízkymi poliami, kedy už mláďa dobre lietalo. Orol s krúžkom KA sa dožil pekného veku 15 rokov. Dúfam len, že šťastlivo absolvuje cestu na zimoviská do Afriky a na jar späť do Kanianky na svoju obľúbenú hniezdnu lokalitu, kde ho budem môcť  opäť zhliadnuť.

Karol Šotnár

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.