Featured

Drop na Slovensku živorí, potrebuje pomoc ľudí

Drop veľký je najväčší európsky vtáčí druh, schopný vzlietnuť. Na Slovensku bol kedysi bežný, dnes sa vyskytuje už len na jedinej lokalite na hraniciach Slovenska, Rakúska a Maďarska. Drop u nás hniezdi ojedinele a práve aktuálne obdobie je kľúčové – prebieha výber partnera a vhodného hniezdneho teritória. V tomto období je potrebné minimalizovať vyrušovanie, na ktoré je drop citlivý. Slovenskí odborníci preto prosia ľudí o dodržiavanie pravidiel ochrany prírody. Spolu s maďarskými kolegami plánujú množstvo aktivít, ktoré zlepšia hniezdne i potravné podmienky pre vtáctvo, a zároveň vytvoria nové možnosti pre návštevníkov územia.

drop velky Jan Svetlik

Drop veľký, Ján Svetlík

„Drop bol kedysi na Slovensku bežným druhom, ešte v roku 1956 ich u nás žilo 1165, prevažne v juhozápadnej časti krajiny. Drastické zmeny v poľnohospodárstve, nástup chémie, zánik drobných políčok či úhorov, zavedenie veľkoplošných monokultúr, znamenali zničenie prostredia kde dropy hniezdili a nachádzali potravu. Navyše, do krajiny pribudla sieť elektrických vedení a vták s tak veľkou hmotnosťou ako drop, až do 18 kg, sa im nedokázal včas vyhnúť, dochádzalo teda k osudným nárazom,“ hovorí Radovan Michalka, riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

„V súčasnosti spolupracujeme s energetickými spoločnosťami na zvýšení viditeľnosti elektrických vedení na viacerých lokalitách, kde sa drop v minulosti vyskytoval. Na jedinej lokalite, odkiaľ ešte dropy nezmizli, nie sú žiadne vedenia. Chránené vtáčie územie Sysľovské polia je však typické intenzívnym poľnohospodárstvom, ktoré tu dominuje až na 95 % plochy. Po roku 2010 sa tu preto potvrdili len ojedinelé hniezdenia dropov a to len v štyroch rokoch,“ informuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

„V rámci nového projektu LIFE Steppe on border máme teraz možnosť detailne sledovať populáciu a urobiť konkrétne kroky pre výrazné zlepšenie podmienok. Na takmer 112 hektároch pôdy podporí projekt farmárov v zásadnej zmene – namiesto intenzívne využívaných polí tu vzniknú trávne porasty, resp. úhory, s pestrou paletou vhodných rastlín, ako oázy rozmanitosti živočíšnych druhov, slúžiace aj ako hniezdiská dropa“ hovorí Ridzoň.

„Na Sysľovských poliach usmerňuje zákon pohyb návštevníkov tak, aby nedošlo k rušeniu vtáctva. Nakoľko ide o atraktívne územie na trojhraničí, medzi našimi prioritami v najbližšom období je výrazné zlepšenie súčasného stavu aj pre návštevníkov a to vytvorenie infraštruktúry pre turistov v menej citlivých častiach územia a naopak zníženie vyrušovania v cenných častiach CHVÚ. Lokalitu pravidelne sledujeme a veľmi nás teší, že oproti minulým dvom rokom, kedy príroda zažívala nápor z dôvodu prísnych Covid opatrení, sme tu zatiaľ tento rok zaznamenali nižšiu návštevnosť mimo povolenej trasy,“ informuje Chavko.

„Obzvlášť pozitívne nás prekvapili výsledky prieskumu, ktorý začiatkom marca 2022 realizovala agentúra Focus. Spomedzi vyše 1000 respondentov až 87 % vyjadrilo súhlas s tým, aby štát podnikol aktívne kroky pre ochranu dropa veľkého na Slovensku. Od roku 2023 by mali platiť výhodnejšie podmienky pre farmárov, ktorí sa zapoja do schém v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a budú hospodáriť tak, aby to vyhovovalo dropom, aj ďalším druhom. To je veľmi dôležitý krok zo strany štátu. Veríme, že vďaka takýmto opatreniam a s pomocou nového projektu sa podarí zachrániť hniezdnu populáciu najohrozenejšie vtáčieho druhu u nás, dropa, a vytvoriť tak podmienky pre jeho šírenie do oblasti Žitného ostrova,“ uzatvára Ridzoň.

drop velky Molnar B

Drop veľký, B. Molnár

Doplňujúce informácie:

  • Drop si pre znášku vyberá miesto na zemi, preferuje porast lucerny či ďateliny, úhoru a nízke trávne porasty, odkiaľ má dostatočný prehľad. Na vajciach sedí výhradne samica, rovnako iba samica vychováva mláďatá po ich vyliahnutí. Mimoriadne dôležitou zložkou potravy je hmyz, či drobné hlodavce ako hraboš, dropy sa živia aj rastlinami (výhonky, listy, semená, plody).
  • Počas zimy je možné v oblasti slovensko-rakúsko-maďarského trojhraničia pozorovať kŕdle dropov o veľkosti až niekoľko sto jedincov. V roku 2020 bolo počas medzinárodného sčítania zaznamenaných 450 – 500 dropov, z nich veľká časť si nezriedka na odpočinok vybrala práve CHVÚ Sysľovské polia. Drop však hniezdi na Slovensku len jednotlivo. Od roku 2010 zahniezdili na Slovensku v CHVU Sysľovské polia ojednielé sliepky len v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2021.
  • Projekt LIFE STEPPE ON BORDER – Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska (LIFE20 NAT/SK/001077) finančne podporila Európska únia v rámci program LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva, ako spolufinancovateľ.
  • Ako vyplýva z názvu projektu, okrem dropa veľkého sú aktivity cielené aj na zlepšenie podmienok ďalšieho druhu, ktorý sa vyskytuje jedine v CHVÚ Sysľovské polia, sokola kobcovitého (červenonohého).
  • Celý projekt vo všeobecnosti je riadený občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku, ktoré je v pozícii koordinujúceho partnera (príjemcu). Partnermi (pridruženými príjemcami) zo Slovenska sú Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Maďarskí partneri sú zastúpení národným parkom Fertő-Hanság, MME/BirdLife Maďarsko a mestom Várbalog.
  • Viac o projekte na https://steppelife.eu/sk/
  • Prieskum verejnosti realizovala agentúra Focus na základe zadania organizácií SOS/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku v termíne 22.02. - 01.03. 2022. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke dospelých obyvateľov (1003 respondentov) formou osobných rozhovorov. Znenie otázky: Najviac ohrozeným vtáčím druhom na Slovensku je drop veľký, ktorých v súčasnosti u nás hniezdi už len niekoľko jedincov. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby štát podnikol aktívne kroky pre ochranu tohto druhu – tým, že finančne podporí farmárov, ktorí obnovia lúky, medze a úhory, na ktorých drop hniezdil, obmedzí vyrušovanie dropa a obmedzí akékoľvek ďalšie formy ohrozovania tohto druhu.

prieskum

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd