Príbehy

Keď mláďatá orlov skalných z hniezd vyletujú

Obr..6.vyletene mlada 14 augustaMedzi najnebezpečnejšie obdobie v živote orlov skalných patrí bez pochyby vyletovanie mláďat z hniezd a krátke obdobie potom, kým sa mláďatá osamostatnia. Keď sa mláďa postupne celé vyperuje a na koniec mu dorastú chvostové perá, tak rodičia začnú menej často prinášať korisť až do hniezda.

Prievidzke výriky

 

Samica výrika lesnéhoZačiatkom mája v roku 2018 sa  v intraviláne Prievidze ozýval párik výrikov. Ponúkli sme  im dve búdky, z ktorých hneď jednu obsadili. Samica v priebehu troch hniezdnych sezón zniesla  v tejto búdke 2x4 a 1x2 vajcia.

 

HNIEZDENIE VÝRA SKALNÉHO (BUBO BUBO) NA STROME NA PODUNAJSKU

Obr.č.8. Vyletené mláďa vo veku asi osem týždňovVýr skalný hniezdi na Slovensku hlavne na skalách, v lomoch, menej často v opustených hniezdach dravcov ,alebo na zemi. Jedno staré hniezdo na Žitnom ostrove, pravdepodobne po orliakovi , obsadili výry už v roku  2020.

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) na hornom Ponitrí v roku 2021

Mláďatá v búdke VtáčnikI keď bola v tomto roku gradácia hrdziaka lesného, čo naznačovalo že lesné sovy by mali vychovať viac mláďat, nebolo celkom tomu  tak. Na vybraných lokalitách sme zaznamenali sedem obsadených teritórií, sov dlhochvostých, z toho na dvoch boli pozorované iba húkajúce samce.

Divočina pri Bratislave sa predviedla v plnej paráde

titulkaZačiatkom augusta, na základe záujmu o reportáž, sme na CHVÚ Sysľovské polia sprevádzali redaktorku portálu a mesačníka The Slovak Spectator. Lepší deň sme si ani nemohli vybrať - lokalita sa nám predviedla v plnej paráde.

Ako uralka do hniezdnej dutiny vlieza

Obr.č.1.samica sovy dlhochvostej uralka

Ako uralka (sova dlhochvostá) do hniezdnej dutiny vlieza...

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd