Keď mláďatá orlov skalných z hniezd vyletujú

Obr..6.vyletene mlada 14 augustaMedzi najnebezpečnejšie obdobie v živote orlov skalných patrí bez pochyby vyletovanie mláďat z hniezd a krátke obdobie potom, kým sa mláďatá osamostatnia. Keď sa mláďa postupne celé vyperuje a na koniec mu dorastú chvostové perá, tak rodičia začnú menej často prinášať korisť až do hniezda.

Mláďa je hladné a celý deň sa hlasno ozýva, čím sa dožaduje potravy. Samica si sadá aj s korisťou na vedľajší strom a láka mláďa k sebe, aby vyletelo. Mláďa vybieha z hniezda na konár a späť, alebo sa postupne posúva po konári ďalej od hniezda. Keď sa nakoniec odváži  a vyletí do prázdneho priestoru, tak sa väčšinou otočí a plachtí  smerom do porastu.  Na dosadnutie si vyberá hlavne miesta pod vrcholcami jedlí. Pri pristávaní sa zachytí pazúrmi tenkých koncových vetvičiek a visí dole hlavou aj niekoľko minút. Potom sa vyšplhá za pomoci krídel na vrchný konár alebo doskočí na konár pod sebou. Postupne sa zdokonaľuje v pristávaní, v letových schopnostiach a lieta ďalej od hniezda.  Neskôr v októbri ho môžeme vidieť spolu s rodičmi krúžiť na oblohe.

V tomto roku sme dôkladne odsledovali a fotograficky zdokumentovali vyletenie dvoch mláďat v Strážovských a Kremnických vrchoch. V prvom prípade mláďa úspešne vyletelo okolo 12. augusta. Mláďa v Kremnických vrchoch nemalo také šťastie. Dňa 7. júla ho našiel J. Zöldy na zemi asi 50 m od hniezdneho stromu. Mláďa bolo v dobrej kondícii a nažraté. Po ďalšej kontrole o niekoľko dní bolo vidieť, že rodičia nosia mláďaťu korisť na starú zvážnicu. Nachádzali sa tu zvyšky z kuny, sovy, krta a myšiaka. Aj keď pravdepodobne v noci chodil po zvážnici medveď, ktorý tu prevracal kamene a orol sedel iba 2 m od zvážnice, tak prežil aj túto návštevu. Rodičia kŕmili mláďa na zemi približne tri týždne. Na koniec dňa 19. augusta sa už mláďa ozývalo zo suchého stromu a slušne lietalo po okolí. Na spolupráci sa podieľali:  J. Zöldy, V. Balaška, B. Machcinik, I. Kalafusová a Z. Masárová

Monitoring dravcov a sov v roku 2021 podporila Nadácia ZSE. Ďakujeme.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd