Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) v Štiavnických vrchoch

Obr.č.03.kuvičok 6 7 UhliskáV slovenskej literatúre je len veľmi málo údajov o výskyte a početnosti našej najmenšej sovy kuvička vrabčieho zo Štiavnických vrchov.V starších záznamoch ho spomína iba Ferianc 1977, ktorý uvádza, že kuvičok vrabčí hniezdi na Slovensku mimo iných oblastí aj v tomto pohorí.

Z novších údajov zaznamenal kuvička vrabčieho M. Demko pomocou diktafónu dňa 8.3.2019 na lokalite Hodruša Hámre v časti Kopanice pod Vtáčnikom, kedy sa jeden jedinec ozýval teritoriálnym hlasom večer aj ráno.

V roku 2021 sme popri monitoringu dravcov a sov v Štiavnických vrchoch občas imitovali pískaním hlas kuvička vrabčieho. V priebehu desiatich návštev v mesiacoch júl -október sme zaznamenali až osem teritórií. Dokonca dva samce sme zistili hneď v júli, kedy sa tieto sovičky veľmi málo ozývajú. Všetky samce sme zaregistrovali počas dňa a to nad obcami Uhliská, Banky, Hadová, Hodruša Hámre, Ilja a Pukanec. Nad obcou Pukanec sa jedná zatiaľ o najjužnejšie zistené teritórium kuvičkov na Slovensku. Posledný údaj mi oznámil J. Mráz, kedy dňa 26.10.2021 nad obcou Repište privábil nahrávkou samca kuvička počas dňa v nadmorskej výške 500 m.

Spolu bolo v rokoch 2019-2021 zaregistrovaných v Štiavnických vrchoch až desať nových teritórií kuvičkov vrabčích, čím sa posunul a zlepšil stav poznatkov o populácii druhu v tomto pohorí.

Monitoring dravcov a sov v roku 2021 podporila aj Nadácia ZSE. Na spolupráci v teréne sa podieľali, V. Balaška a Z. Masárová.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd