nase sk dravce2

nase sk sovy2

Posvieť si na fešáka – verejnosť na pomoc sokolovi červenonohému

Fvesp JChavkoSokol červenonohý na Slovensku

Na konci 90-tych rokov u nás hniezdilo 60 až 70 párov sokola červenonohého (kobcovitého). Na niektorých lokalitách juhozápadného a juhovýchodného Slovenska to bol takmer bežný druh. Výrazné zmeny poľnohospodárskej krajiny (vrátane chemizácie prostredia) spôsobili, že sa tento sokol, pre sfarbenie samčeka ľudovo nazývaný aj dymový, začal z prírody vytrácať. Napokon, v roku 2012, už na Slovensku nebol zistený ani jediný pár.

Práve vtedy sme sa pustili do ambicióznej misie – zabrániť úplnému vymiznutiu druhu zo slovenskej prírody. V piatich Chránených vtáčích územiach (CHVÚ), kde v minulosti hniezdil, sa začal realizovať projekt „LIFE REDFOOT“ s podporou Európskej únie. Postupne sa potvrdil kladný výsledok inštalácie búdok, výsadby stromov, zmeny hospodárenia či intenzívneho monitoringu – návrat sokola červenonohého na Slovensko a úspešné hniezdenie!

Od roku 2013 počet párov vzácneho druhu rastie. Doposiaľ najvyšší zaznamenaný počet vyletených mláďat – 41, nás potešil v roku 2017, kedy na spoločnej lokalite hniezdilo rekordných 16 párov. Jedná sa o jediné známe hniezdisko druhu, paradoxne pod najväčším tlakom z hľadiska intenzívneho využívania ornej pôdy.

 

Partner sokola, na ktorého sa dá spoľahnúť - ZSD

Pomáha aj Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), ktorá každoročne zvyšuje bezpečnosť stĺpov elektrických vedení pre vtáky z hľadiska rizika zásahu elektrickým prúdom pri dosadnutí na konzolu. Túto funkciu plnia ochranné prvky – umožnia bezpečné pristátie, alebo dosadnutiu zabránia. Po skončení projektu LIFE sa práve ZSD rozhodla pomôcť. A tak vznikla kampaň Posvieť si na fešáka.posvietme si 4

 

Potrava sokola červenonohého

Sokol červenonohý, tak ako i mnohé ďalšie druhy, potrebuje k výchove mláďat veľa hmyzu i hlodavcov, nepohrdne jaštericami či hrabavkami (druh žaby). Spolu s ďalšími vtákmi (škovránky, sokoly myšiare, labtušky, prepelice a veľa iných) obýva poľnohospodársky využívanú krajinu, teda polia. Ak sa tieto príliš „ošetrujú“ herbicídmi, pesticídmi, rodenticídmi a inou chémiou, alebo sú nevhodne zvolené plodiny, ponuka potravy môže klesnúť. Výsledkom je malý počet mláďat a – ak sa prostredie stane nezaujímavé, úplné opustenie lokality. Takto územie Slovenska v nedávnej minulosti opustila napríklad pestrofarebná krakľa belasá.

 

SÚŤAŽ! SÚŤAŽ! SÚŤAŽ! (predĺžený termín)

Cieľom kampane Posvieť si na fešáka je, aby si ľudia na príklade tohto krehkého druhu uvedomili, aká zraniteľná je naša príroda a že je nesmierne dôležitá pomoc každého z nás. Podporou šetrného, trvalo udržateľného hospodárenia - kúpou produktov z tejto produkcie - podporíme aj pestrosť potravnej ponuky pre vtáctvo. Možno aj vďaka nám sa sokol postupne vráti i na ďalšie územia. Do súťaže sa zapojíte kúpou produktov od lokálneho farmára, tiež podporou výrobkov v bio kvalite a domácej produkcie. Potom už len stačí spraviť si s takouto dobrotou fotku a zdieľať ju do 15. septembra na Instagrame s označením #somfesak či #somfesanda. V auguste potom vyžrebujeme výhercov štyroch KeepCupov a tričiek.

Sokol červenonohý je vlajkový, resp. dáždnikový druh. S jeho výskytom súvisí totiž (ne)prítomnosť ďalších druhov rovnakého spoločenstva. Zo zlepšovania podmienok pre dymového sokola a z jeho návratu tak profituje oveľa viac druhov, než si možno myslíme.

Zapoj sa do kampane a ukáž ľuďom, že ti záleží na našej prírode!

A prečo fešák? Veď sa naňho pozrite, je to fešák medzi dravcami :-)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku