nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sokol kobec (Falco columbarius)

sokol kobec Stanislav HarvancikSokol kobec (Falco columbarius) je najmenším u nás sa vyskytujúcim sokolom. Je aj najvzácnejším spomedzi zimujúcich dravcov, jeho početnosť v zimnom období sa odhaduje na 100-350 jedincov. Chvost má stredne dlhý, krídla skôr krátke a špicaté. Rozpätie krídel je iba 57-67 cm, hmotnosť 150-220 g. Samec je zhora tmavosivý, zospodu žltooranžový s tmavými pozdĺžnymi škvrnami. Samica je zhora sivohnedá, zospodu svetlá s výraznými hnedými pozdĺžnymi škvrnami. Hniezdi v severských krajinách. U nás sa vyskytuje síce nehojne, ale pravidelne na ťahu a počas zimovania. Vyskytuje sa najmä v otvorenej krajine, najčastejšie v kotlinách, s dostatkom remízok a kríkov, v ktorých sa zdržiava veľa drobného vtáctva, jeho hlavnej koristi. K nám prilieta pomerne skoro, už v priebehu septembra, odlieta najčastejšie koncom marca.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Stanislav Harvančík

 

Fotogaléria našich dravcov:

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.