nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sokol červenonohý (Sokol kobcovitý, Falco vespertinus)

Sokol cervenonohy Jozef ChavkoRozšírenie vo svete, v Európe a na Slovensku

Obýva Palearktídu, od strednej Európy na západe po Bajkal na východe, zhruba medzi 45° a 60° s. z. š. V Európe sa populácia sústreďuje do Ruska, väčšia populácia je ešte v Maďarsku. Na Slovensku hniezdi v Podunajskej, Východoslovenskej a Borskej nížine a priľahlých pahorkatinách. Ojedinele bolo zaznamenané aj hniezdenie v kotlinách.

Poznávanie v prírode

Sokol červenonohý je našim najpestrejšie sfarbeným dravcom. Samec je modrosivý, s červenými nohavičkami. Samica má hnedosivý chrbát s tmavým priečnym vlnkovaním, hrdzavožltý spodok tela a hrdzavé temeno. Zároveň je aj najmenším spomedzi u nás hniezdiacich sokolov. Dosahuje hmotnosť okolo 130-200 g a rozpätie krídel okolo 70 cm. Letová silueta je podobná sokolovi lastovičiarovi, krídla sú však trochu kratšie a širšie. Často sa trepotá na mieste.

Prostredie

Hniezdi v nížinách, v otvorených stepných alebo poľnohospodárskych biotopoch v Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Hniezdi v stromoradiach a v poľných lesíkoch.

Ťah

Je prísne sťahovavý, zimuje v južnej Afrike. Z hniezdísk odlieta už koncom augusta, späť prilieta koncom apríla. Jesenný ťah smeruje najskôr západným smerom, vtedy sa často objavujú aj v strednej Európe mimo hniezdísk.

Rozmnožovanie

Je veľmi spoločenský, zvyčajne hniezdi v kolóniách. Ako všetky sokoly si nestavia vlastné hniezdo, a na hniezdenie v minulosti využíval predovšetkým hniezdne kolónie havranov. Kvôli vymiznutiu poľných kolónií havranov a kvôli nízkej početnosti v súčasnosti aj jednotlivo. Používa aj hniezda po iných vtákoch. Niekedy hniezdi aj v dutinách stromov. Páry sa asi tvoria každý rok nové. 3-4 vajíčka znáša samica koncom mája až v prvej polovici júna. Sedia na nich obaja rodičia len 22-25 dní. Samica ostáva pri mláďatách necelé dva týždne od vyliahnutia, potom loví aj ona. Mláďatá vyletujú po 4 týždňoch a už po ďalších dvoch týždňoch sa osamostatňujú.

Potrava

Živí sa najmä hmyzom, menej aj drobnými cicavcami, najmä hlodavcami, zriedkavo aj malými obojživelníkmi, plazmi a mláďatami vtákov. Hmyz chytá najmä za letu alebo aj pri chôdzi po zemi a pod.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Na Slovensku je to fluktuant s výrazne rozkolísanou početnosťou v jednotlivých rokoch, celkove však v posledných desaťročiach, tak ako všade v západnej časti areálu, ustupuje. Na Slovensku patrí sokol červenonohý medzi veľmi vzácne a ohrozené druhy, početnosť sa v súčasnosti odhaduje na 10-40 párov. Úbytok jeho počtu súvisí s úbytkom poľných hniezdnych kolónií havranov a celkovým znížením početnosti vrán, kaviek, sojok a strák, ktorých hniezda obsadzuje. Veľmi negatívne pôsobí aj veľkoplošná aplikácia pesticídov na lokalitách hniezdnych kolónií a na loviskách.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Foto: Jozef Chavko

 

Fotogaléria našich dravcov:

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.