nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sokol bielopazúrový (Falco naumanni)

Niektoré údaje poukazujú na to, že ešte v polovici minulého storočia sokol bielopazúrový (Falco naumanni) na Slovensku hniezdil. V posledných desaťročiach sú však už aj pozorovania druhu na Slovensku výnimočné. Je veľmi podobný sokolovi myšiarovi. Dosahuje rozpätie krídel 70-75 cm a hmotnosť 130-170 cm. Chvost je výraznejšie klinovitý než u myšiara. Krídla sú nápadne hnedo hrdzavé bez škvŕn, hlava je nápadne modrá a tiež bez škvŕn. Pazúry sú biele.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.