nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochrana dravcov

Ochranárske aktivity sa zameriavajú najmä na najvzácnejšie druhy a na druhy najviac ohrozované práve človekom.

Pozostávajú z týchto aktivít:

 1. Dohľadávanie hniezd a zabezpečenie ohrozených hniezd (zamedzenie rušeniu, vyrúbaniu, vykoseniu hniezd, zamedzenie pádu hniezda, ochrana pred prirodzenými predátormi a pod.).

 2. Zlepšovanie hniezdnych možností vyvesovaním umelých hniezd a búdok.

 3. Záchrana slabších mláďat u druhov s vyvinutým kainizmom (adopcie), rehabilitácia nájdených zranených, vyhladovaných, priotrávených jedincov.

 4. Sledovanie stavu a vývoja populácie a úspešnosti hniezdenia, označovanie vtákov ornitologickými či špeciálnymi krúžkami, prípadne aj mikročipovanie, zisťovanie kontaminácie znášok ťažkými kovmi a polychlorovanými uhľovodíkmi, zisťovanie ďalších negatívnych faktorov.

 5. Pôsobenie na verejnosť, propagácia dravcov.

 6. Participovanie na verejných diskusiách pri tvorbe právnych noriem.

Použitá literatúra:

 • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
 • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
 • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
 • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
 • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.