Skorá jar znamená riziko aj pre niektoré druhy vtáctva
bocian biely (Ciconia ciconia), Karol Šotnár

Skorá jar znamená riziko aj pre niektoré druhy vtáctva

Mimoriadne teplé počasie a skorý nástup jari je hmatateľný na každom kroku. Jarné obdobie sa spája aj s návratom operencov na svoje hniezdiská. Ako skoré oteplenie vplýva na vtáctvo a dynamiku celej vtáčej migrácie? Prečítajte si našu najnovšiu tlačovú správu.

Nástup mimoriadne skorej jari cítime a najmä vidíme na každom kroku. Rozkvitnuté stromy, niekoľko centimetrov vysoké porasty ozimín, či spev vtákov nepatrí k typickému obrazu prvej polovice marca. Nie len poľnohospodári či ovocinári s napätím očakávajú, ako sa situácia s počasím bude vyvíjať. Z dôvodu neobvykle skorého času príletu mnohých druhov vtáctva sledujú dianie a riziká s ním spojené aj ornitológovia.

Viaceré druhy vtáctva sa vrátili na naše územie zo zimovísk skôr ako zvyčajne, čo súvisí s miernou zimou. „Druhy, ktoré migrujú na krátku vzdialenosť prileteli na svoje hniezdiská takpovediac s časovým náskokom dva týždne, aj viac. Kým v predošlých rokoch prilietali prvé jedince niektorých druhov ako sú červienky, vrchárky modré, či drozdy plavé v prvej marcovej dekáde, tento rok už beží regulárna a početná migrácia týchto vtákov. Niektoré sovy začali skôr so znáškou a zahrievaním vajec, drozdy čierne si stavajú hniezda a na niekoľkých lokalitách sa už objavili bociany biele,“ informuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Skorá migrácia nesie so sebou riziká. Je možné, že zima ešte nepovedala posledné slovo. Prudké ochladenie by pre milióny hmyzožravých druhov vtákov, ktoré sú už na našom území, mohlo znamenať masové úhyny. „V tomto období majú vtáky spravidla tukové zásoby na minime. Potravy je totiž výrazne menej než v čase jesennej migrácie, kedy okrem hmyzu majú operence k dispozícii pestrú paletu rôznych plodov a semien. Preto je práve teraz vhodné spevavcom pomôcť poskytnutím krmiva v podobe slnečnice, či repky. Krátkodobo dokážu aj hmyzožravé vtáky „preladiť“ na iný druh potravy ako sú napr. jablká, či múčne červy, ktoré im ponúkneme“ informuje Slobodník.

Ohrozené je aj hniezdenie niektorých druhov. Napríklad mucháriky, ktoré majú začiatok migrácie geneticky podmienený, opustia zimoviská v Afrike v štandardnom čase. Keď však prídu na svoje hniezdiská, môže sa stať, že nebudú mať kde hniezdiť. Vhodné dutiny či búdky už môžu byť z väčšej časti obsadené druhmi, ktoré skorší začiatok procesu hniezdenia prispôsobili skorému nástupu jari. Tento jav pozorujeme už niekoľko rokov. Dochádza k častým súbojom o už obsadenú dutinu, čo nezriedka končí úhynom niektorého jedinca z bojujúcej dvojice druhov.

Ďalšou témou je potrava. Napríklad sýkorky či brhlíky, ktoré buď nemigrujú, alebo iba na kratšie vzdialenosti, začínajú s hniezdením s ohľadom na vývoj hmyzu, ktorým kŕmia svoje mláďatá, potravu tvoria najmä húsenice. V čase príletu muchárikov môže však už byť hmyz v pokročilom štádiu vývinu (lietajúci), čo je už pre mláďatá menej hodnotná potrava.   

Nemenej zaujímavým fenoménom je dlhší čas vhodný na hniezdenie, čo niektoré druhy využívajú na hniezdenie viac ako jedenkrát v rámci roka. „Dlhšie obdobie bez snehovej pokrývky využívajú najmä dravé vtáky či sovy. Vhodné klimatické podmienky v kombinácii s dostatkom potravy spôsobujú, že sokol myšiar, ktorý spravidla hniezdi raz do roka, môže v potravne a klimaticky vhodnom roku zahniezdiť dvakrát. Občas sa k nemu pridáva aj myšiarka ušatá. Druhé znášky majú spravidla u týchto druhov menej mláďat, no i týmto spôsobom vedia pomôcť so znížením strát úrody pre farmárov, niektoré štúdie hovoria až o tretine, čo už sú aj pre poľnohospodárov zaujímavé čísla,“ dodáva na záver Slobodník.

foto 1, 2 červienka obyčajná, Karol Šotnár; foto 3 vrchárka modrá, Vlado Slobodník


Doplňujúce informácie:

Migrácia vtáctva patrí k jedným z najväčších fenoménov prírody, ktorý môžeme každoročne sledovať. Mnohé druhy dvakrát ročne prekonávajú obrovské vzdialenosti, jedným z hlavných dôvodov je nedostatok potravy v zimnom období. Jesenná migrácia je charakteristická pomalším tempom, vtáky sa zastavujú na potravne bohatých lokalitách, na ktorých môžu zotrvať i niekoľko týždňov. Na jar, kedy sa vtáky rozmnožujú, víťazia hormóny nad potravou a preto je táto migrácia kratšia a energeticky náročnejšia.

Bližšie informácie (zdroje v anglickom jazyku):

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu