V mestách zimovali desiatky sov
Zimujúce myšiarky ušaté (foto: J. Svetlovská)
Featured

V mestách zimovali desiatky sov

Desiatky sov, ktoré nenápadne a pokojne odpočívajú v hustých korunách stromov uprostred mesta. Aj takto vyzerali zimoviská myšiarok ušatých, ktoré odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku mapovali v spolupráci s členmi SOS/BirdLife Slovensko a verejnosťou. Vďaka podpore od Nadácie ZSE vznikla verejne dostupná online mapa zimovísk, pričom z viacerých lokalít prišli prekvapujúce výsledky.

„Myšiarky ušaté dostali svoj druhový názov podľa pierok na hlave, ktoré im odstávajú a tvarom pripomínajú ušká. V jesennom období sa jedince zlietavajú na spoločné zimoviská. Ide o stromy s hustými korunami v blízkosti škôl, kostolov, ale aj priamo v rodinných záhradách,“ uvádza Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.
Miestni obyvatelia často vedia o sovách, ktoré zimujú v blízkosti ľudských obydlí. Odborníci sa preto rozhodli zapojiť verejnosť do mapovania týchto lokalít. „Mapovanie zimovísk so zapojením verejnosti sme zorganizovali už po deviaty raz. Spoločne sa nám na Slovensku podarilo nájsť 144 zimovísk s celkovým počtom 2240 sov. Úplne najviac myšiarok zimovalo v Trebišove, kde v centre mesta odpočívalo až 136 sov. Druhý najvyšší počet bol zaznamenaný vo Veľkom Mederi, kde bolo napočítaných 91 jedincov. Miesta zimovania myšiarok sme zaznačili do verejne dostupnej online mapy, ktorá nám pomôže s hľadaním zimovísk aj na budúci rok,“ informuje Veselovský.
Hlavnú časť potravy myšiarok ušatých tvorí hlodavec žijúci na poliach – hraboš poľný. „Z viacerých regiónov poľnohospodári hlásia nárast populácie hraboša poľného, ktorý im spôsobuje značné škody na poľnohospodárskych plodinách. Myšiarky a niektoré ďalšie druhy dravých vtákov a sov reagujú na zvýšenú potravnú ponuku a na polia s vysokým výskytom hrabošov pravidelne prilietajú na lov,“ dopĺňa Veselovský.
Aktuálne už myšiarky opustili zimoviská a začínajú hniezdiť. „Hniezdo si nestavajú, ale využívajú staré hniezda krkavcovitých vtákov. V niektorých oblastiach je vhodných hniezd príliš málo, preto myšiarky môžeme podporiť vyvesením polobúdok. Sú to búdky, ktoré majú iba polovicu prednej steny. Niektorých ľudí tiež poteší živý prenos z búdok, vďaka čomu môžu cez internet, v priamom prenose, sledovať ich hniezdenie a starostlivosť o potomstvo,“ uzatvára Veselovský.

Poďakovanie: V roku 2024 sme mapovali zimoviská myšiarok vďaka finančnej podpore od Nadácie ZSE, prostredníctvom dlhodobého programu 3DodZSE – Dávame Domov Dravcom.


Doplňujúce informácie:

• Najväčšie zimovisko na svete sa nachádza v meste Kikinda (Srbsko). Ornitológovia počas jedného dňa zaznamenali na stromoch, v centre mesta, 734 sov (december 2009).
• Okrem zimovísk v blízkosti ľudských sídel sú známe zimoviská aj v lesných porastoch - veľmi ťažko sa preto dohľadávajú a sú stále predmetom skúmania.
• Výsledky z predchádzajúcich ročníkov sú: 2015/2016 53 zimovísk, 1353 myšiarok; 2016/2017 65 zimovísk, 792 myšiarok; 2017/2018 117 zimovísk, 1484 myšiarok; 2018/2019 51 zimovísk, 540 myšiarok 2019/2020 56 zimovísk, 919 myšiarok; 2020/2021 58 zimovísk, 1062 myšiarok; 2021/2022 50 zimovísk, 800 myšiarok, 2022/2023 106 zimovísk a 1328 myšiarok.
• Zimoviská myšiarok ušatých sú uverejnené v mape: https://www.dravce.sk/mysiarky
• Hniezdenie myšiarky je možné sledovať napríklad na webe: https://www.kukaj.sk/projekt/266-apartman-6-zlta

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu