nase sk dravce2

nase sk sovy2

Päť naj z tohtoročného monitoringu dravcov a sov

August je v ornitologickom svete spojený s bilancovaním hniezdnej sezóny. Členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku preto vybrali päť naj pre dravce a sovy. Patrí sem rekordná hniezdna úspešnosť dvoch ohrozených druhov dravcov, kritický rok pre najvzácnejšieho sokola, najväčšia sova v hniezde najväčšieho dravca a bilancia sezóny najobľúbenejšej sovy. Monitoring a kľúčové opatrenia pre záchranu dravcov a sov sa v roku 2021 realizovali s významnou podporou Západoslovenskej energetiky, a.s., prostredníctvom Nadácie ZSE.Mláďatá výra skalného

V roku 2017 zaznamenali odborníci na západnom Slovensku hniezdenie len 19 párov orla kráľovského. „Tento rok naši členovia v spolupráci s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody kontrolovali až 40 hniezdnych lokalít, čo je najvyšší počet za desaťročia systematického monitoringu. Počet párov na západe Slovenska sa tak blíži k populácií na východe krajiny, kde ich je okolo 50. Po dlhých rokoch stagnovania západoslovenskej populácie sa konečne môžeme tešiť z nových párov,“ uvádza Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Ďalším príjemným prekvapením tejto sezóny bol najvyšší zaznamenaný počet mláďat sokola rároha. Z celkového počtu 40 hniezdnych párov bolo 33 úspešných, pričom spolu vyviedli rekordných 121 mláďat,“ informuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Naopak, sklamaním je výsledok hniezdenia najvzácnejšieho sokola kobcovitého (červenonohého). Na Slovensku je aktuálne známe iba jediné hniezdisko, a to v CHVÚ Sysľovské polia pri Bratislave. Vplyvom daždivej a mimoriadne chladnej jari sa lokálne znížil počet hrabošov, aj veľkých druhov hmyzu, ktoré tvoria hlavnú časť potravy sokola kobcovitého. Búdky a hniezda úspešne opustilo len 19 mláďat. Historické maximum evidujeme doposiaľ pre rok 2019, kedy vyletelo 73 mláďat,“ hovorí Chavko.

„Zaujímavosťou je zahniezdenie našej najväčšej sovy, výra skalného, v hniezde nášho najväčšieho dravca, orliaka morského, ktoré sme zaznamenali na Žitnom ostrove. Vyliahli sa tri mláďatá, z ktorých však prežili iba dve. Zvyšky potravy v hniezde nám prezradili, že rodičia ulovili ježa, kačicu a potkana. Začiatkom júna mláďatá sedeli už iba na malých zvyškoch hniezda. Mláďatá ho našťastie stihli úspešne opustiť, kým sa úplne rozpadlo,“ dopĺňa Karol Šotnár z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Kým väčšina druhov už úspešne vychovala svoje mláďatá, verejnosťou najobľúbenejšia sova, plamienka driemavá, pokračuje v druhom hniezdení. V jednom prípade sme pri augustovej kontrole búdky v okrese Nové Zámky našli 6 mláďat. V druhom prípade, v okrese Šaľa, samica ešte len zahrieva znášku. Na to, ako hniezdenie dopadne, si budeme musieť počkať až do jesene. V porovnaní s predošlými dvoma priaznivými rokmi však pôjde určite o nižšiu úspešnosť (v 2019 6 párov a 53 mláďat, 2020 5 párov 55 mláďat). Plamienkam dlhodobo pomáhame rozmiestňovaním búdok do poľnohospodárskych objektov,“ hovorí Veselovský.

Doplňujúce informácie:

  • Západoslovenská energetika, a.s. dlhodobo podporuje aktivity na ochranu dravcov a sov na západnom Slovensku, vďaka čomu sa v prípade niektorých druhov podarilo zásadným spôsobom podporiť ich prežitie vo voľnej prírode. V roku 2021 je podpora realizovaná prostredníctvom Nadácie ZSE.
  • Online prenos z búdky pre plamienky si môže verejnosť pozrieť na tomto odkaze, viac zaujímavostí o druhu a minulých hniezdnych sezónach je uvedených v tejto tlačovej správe.
  • Sokoly kobcovité sa v aktuálnej hniezdnej sezóne okrem nedostatku potravy museli vyrovnávať aj s pravidelným rušením nelegálnych návštevníkov v chránenom území, či dokonca so streľbou do havranej kolónie v bezprostrednej blízkosti búdok. V roku 2019 sa odborníci tešili až z 25 párov, ktoré celkovo vychovali 73 mláďat, čo bolo historicky najviac za celé obdobie systematického monitoringu od roku 2004. V roku 2020 z 18 hniezd vyletelo 32 mláďat.
  • Výr skalný hniezdi hlavne na skalných terasách v kameňolomoch, ako napovedá aj jeho pomenovanie, hniezda na stromoch si vyberá zriedkavejšie.

Tlačové správy r. 2021

Copyright © 2015. All Rights Reserved.