Featured

Poľovný revír na Záhorí pri Kopčanoch sa stal peklom pre dravce

Bbuteo zmenseneČlenovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s políciou a Štátnou ochranou prírody našli v posledných marcových dňoch v katastrálnom území obce Kopčany šokujúci nález -  viac ako dve desiatky uhynutých dravcov. Medzi nimi boli aj také vzácne druhy ako orliaky morské, či haje červené. Dravce sa pravdepodobne stali obeťami nelegálneho trávenia. Prípad vyšetruje polícia.

„Celková bilancia nálezov uhynutých dravcov je alarmujúca, našlo sa spolu 15 jedincov myšiakov hôrnych, 4 haje červené, 3 orliaky morské a  viacero starších zvyškov z jastraba, ďalších myšiakov a hají z predchádzajúceho obdobia,“ informuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku. 

„Začalo to upozornením miestneho občana na nález uhynutého orliaka morského, ktorý niesol typické znaky otravy.  K ďalšiemu nálezu – uhynutej haji červenej - sme sa dostali vďaka aktivitám členov našej organizácie v rámci medzinárodného projektu LIFE EUROKITE. V oboch týchto prípadoch bola príčinou úmrtia vysokotoxická látka karbofurán. Jej používanie je zakázané na celom území Európskej únie“, vysvetľuje Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Tieto skutočnosti odštartovali rozsiahlu pátraciu akciu. Polícia nasadila svoje terénne zložky a pomocou psov, špeciálne vycvičených v rámci medzinárodného projektu PANNON EAGLE LIFE, a dronmi dôkladne prehliadla veľké územie. Zistenia boli viac ako šokujúce. Uhynuté jedince vzácnych chránených druhov dravcov sa našli voľne ležiace na poliach, ukryté v krovinách, zahrabané a zakryté konármi v blízkosti krmelcov a dokonca aj priamo pri poľovníckom posede Poľovníckej spoločnosti Bažant Kopčany. Miestny poľovný hospodár sa vyjadril, že on o uhynutých dravcoch nemá vedomosť. Našli sa aj viaceré zvyšky poľovnej zveri a mŕtve holuby, ktoré zrejme slúžili ako otrávené návnady. Všetky uhynuté dravce a návnady budú podrobené toxikologickému vyšetreniu a pitve, ktorá preukážu príčiny úhynov. Treba povedať, že tieto nálezy sú pravdepodobne len menšou časťou skutočného rozsahu trávenia, nakoľko väčšina  uhynutých jedincov bola zaoraná pri jarných prácach poľnohospodármi.“, vysvetľuje Jozef Chavko.

„Chemické látky, ktoré sa cielene používajú pri nelegálnych aktivitách za účelom usmrtenia dravcov vo voľnej prírode sú veľmi nebezpečné aj pre človeka alebo domácich miláčikov. V tejto súvislosti odporúčame občanom aby boli opatrní pri pohybe v prírode a každý podozrivý nález uhynutých živočíchov nahlásili priamo polícii“, uzatvára Boris Maderič.

Protiprávna činnosť, ktorej obeťami sú vtáky sa zvykne nazývať vtáčia kriminalita. Má závažný nepriaznivý dopad na populácie voľne žijúcich druhov. Obzvlášť, ak sa deje v tomto jarnom období hniezdenia, kedy v dôsledku úhynu rodičov často dochádza aj k úhynu mláďat na hniezde. Úsilie zamerané na elimináciu vtáčej kriminality podporuje aj Európska únia prostredníctvom projektov financovaných v rámci programu LIFE. 

Nájdené uhynuté dravce

Doplňujúce údaje:

  • Orol kráľovský, orliak morský či haja červená plnia v prírode tzv. sanitárnu funkciu. Živia sa aj zdochlinami, alebo chorými jedincami a majú preto v prírode, rovnako ako všetky dravce, nezastupiteľné miesto.
  • Kŕčovito zaťaté pazúry, poloroztiahnuté krídla, krvácanie z telesných otvorov, mäso v zobáku – to sú len niektoré z typických príznakov nelegálnej otravy dravcov. Verejnosť môže podozrivý nález uhynutého dravca alebo otrávenej návnady nahlásiť priamo polícii na telefónnom čísle 158, alebo anonymne Ochrane dravcov na Slovensku prostredníctvom formuláru „Oznámte prípad“ na webe https://www.imperialeagle.eu/sk.
  • Doposiaľ boli na Slovensku v rámci projektu Life PannonEagle vycvičené dva policajné psy, jedna fenka menom Rita Ora a pes Nero.

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk. Viac o projekte LIFE18 NAT/AT/000048 Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom sa dozviete na webovej stránke www.life-eurokite.eu. Oba projekty sú podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR. Významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd