Vedenia vysokého napätia, do ktorých naráža vtáctvo, budú bezpečnejšie
Featured

Vedenia vysokého napätia, do ktorých naráža vtáctvo, budú bezpečnejšie

 

Našťastie, dnes všetky energetické spoločnosti u nás prijali zodpovednosť za znižovanie negatívnych vplyvov vedení na voľne žijúce vtáctvo. S ornitológmi aktívne, dlhodobo spolupracuje aj Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), najnovšie pri znižovaní rizika nárazov vtáctva do drôtov vedení zvlášť vysokého elektrického napätia.

„V rámci tejto unikátnej spolupráce v priebehu 12 mesiacov, v období od jari 2020, monitorujeme vedenia 400 kV, a to podľa prísnej a v praxi už overenej odbornej metodiky. Vybrali sme 6 pilotných úsekov v oblasti Malaciek, Trnavy, Trenčína, Nitry, Nových Zámkov a Vrábel, spolu v rozsahu bezmála 270 km. Rizikovosť tohto typu vedenia dokumentuje niekoľko konkrétnych prípadov z terénu. S nárazmi do drôtov majú na západnom Slovensku najčastejšie problém labute, dôkazom sú konkrétne údaje z monitoringu v teréne,“ informuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Úseky pre prebiehajúci monitoring sme vybrali tak, aby zahŕňali biotopy dôležité pre vtáctvo z hľadiska hniezdenia, ako migračné trasy, potravné lokality či miesta odpočinku. Daný typ vedení patrí z pohľadu nárazov medzi najrizikovejšie, z dôvodu konštrukcie – málo viditeľného, najvyššie umiestneného, tzv. zemného lana,“ informuje Gális.

„Na miesta, ktoré budú v rámci monitoringu určené ako najviac kritické pre vtáctvo, umiestni SEPS prvky za účelom zvýšenia viditeľnosti. Využijú sa produkty, s ktorými už existujú určité skúsenosti a spĺňajú prísne parametre dané pre inštaláciu na elektrických vedeniach. Spoločnosť zabezpečuje tiež preventívnu ochranu vtáctva pri novo budovaných trasách vedení, kde sa v zmysle odborného stanoviska ornitológov rovnako pristupuje k inštalácii takzvaných odkloňovačov letu vtáctva. V posledných 5 rokoch sa tieto opatrenia realizovali na časti nových trás v rozsahu viac ako 40 km,“ informuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Úmrtnosť na elektrických vedeniach je jedným z hlavných negatívnych faktorov, zodpovedných za úhyny vtáctva na celom svete. Vtáky nepoznajú hranice a problematiku je potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni. Veľmi nás teší, že si to uvedomuje aj Európska únia, ktorá podporila už niekoľko našich projektov. Vďaka nim je dnes vtáctvo chránené pred zásahom prúdom po dosadnutí na približne tretine rozsahu všetkých stĺpov (asi 8500 km 22 kV vedení) a pred nárazmi na 185 km rôznych typov vedení s najvyšším stupňom rizikovosti. Po úspešnom ukončení projektu LIFE Energia minulý rok sa tešíme z podpory nového. Naša organizácia bude od septembra 2020, počas 5 rokov koordinovať projekt LIFE DanubeFreeSky, kde sa partneri zo 7 krajín pozdĺž Dunaja spojili pre vytvorenie bezpečnejšieho koridoru pre vtáctvo. Hlavnou témou je zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení a prehĺbenie spolupráce. Sme radi a vnímame ako mimoriadne dôležité, že vôbec po prvýkrát je oficiálnym partnerom na našom území aj SEPS,“ uzatvára Deutschová.

 

Doplňujúce informácie:

  • Vybudovanie nadzemných elektrických vedení a následné nárazy jedincov je jedným z faktorov, prečo z nášho územia dnes už takmer vymizol najťažší lietajúci európsky vták – drop veľký. V minulosti hniezdil vo veľkých počtoch napríklad na Žitnom ostrove, dnes sa jeho výskyt sústredí na jedinú lokalitu, pričom hniezdenie je iba sporadické, v počte niekoľkých sliepok.
  • Príčinou je pomerne ťažká manévrovacia schopnosť tak ťažkých jedincov, ktoré sa nedokázali včas vyhnúť novo vytvoreným prekážkam. Podobne sú na tom dnes labute, volavky, či bociany, rovnako ide o väčšie druhy s horšou schopnosťou reagovať včas na podnety.
  • Nárazmi do vedení sú ohrozené aj u nás vzácne druhy ako sokol rároh, orol kráľovský, sokol kobcovitý a ďalšie, kde môže strata každého jedinca znamenať veľký zásah do už beztak krehkej populácie (napríklad ak ide o jedinca z hniezdneho páru v hniezdnej dobe). Preto je na mieste zamerať najvyššiu pozornosť práve na lokality s vysokou koncentráciou týchto druhov, resp. na lokality všeobecne atraktívne pre vtáctvo. Takýmito miestami sú okrem iného Chránené vtáčie územia, ako súčasť najväčšej siete chránených lokalít, Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd