Výsledky medzinárodného počítania zimujúcich orlov sú už známe
Featured

Výsledky medzinárodného počítania zimujúcich orlov sú už známe

 

Ornitológovia zverejnili výsledky medzinárodného sčítania dravcov v panónskom regióne, do ktorého sa už tradične zapojilo aj Slovensko. 396 pozorovateľov zo šiestich krajín sa počas tretieho januárového víkendu zameralo na lokality významné najmä pre dva druhy. Súhrnné čísla hovoria o 535 pozorovaných jedincoch orla kráľovského a 1110 jedincoch orliaka morského. Slovensko sa do medzinárodného sčítania zapojilo už po štrnásty krát. Posledné tri ročníky boli zastrešené projektom LIFE Pannon Eagle.

Miesta, ktoré orly v zimnom období preferujú, sú rôzne, v závislosti od toho, či sa jedná o mladé alebo staršie jedince, či majú jedince stáleho životného partnera a vlastné územie, alebo sú len v „štádiu hľadania“.

„V okrese Levice som počas sčítania kontroloval dve lokality a orly sa tu nezdržiavali. O mesiac neskôr sa mi na týchto miestach podarilo nájsť novopostavené hniezda. Orly si na zimovanie môžu vyberať vzdialenejšie lokality, ako tie, kde napokon vychovajú potomstvo. Preto je mimoriadne dôležité zamerať pozornosť nie len na monitoring hniezdnych teritórií, ale poznať tiež miesta, ktoré orly vyhľadávajú v zimnom období. Tak vieme zamerať pozornosť a aktivity na ochranu viacerých kľúčových území,“ informuje Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

„V teritóriách známych párov sme využili zimný monitoring populácie aj na preverenie aktivít, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh tohoročného hniezdenia (ťažba dreva vo vetrolamoch, umiestnenie drobných stavieb a pod.),“ dodáva Veselovský.

„Významnú koncentráciu niekoľkých jedincov orlov kráľovských a orliakov morských sme počas zimy registrovali v oblasti slovensko-maďarsko-rakúskej hranice, čo je nový a zaujímavý údaj, vyžadujúci ďalšiu pozornosť,“ hovorí Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku.

„Tento rok bolo sčítanie na našom území realizované len v západnej časti Slovenska. Okrem orlov kráľovských sa tiež počítali aj iné druhy dravcov, konkrétne páry sokola rároha v oblasti ich hniezdnych teritórií a orliaky morské, ktoré už vo svojich areáloch začínali s hniezdnym procesom. Na Slovensku sa sčítania zúčastnilo 27 pozorovateľov, pričom niektoré údaje boli doplnené z ornitologických databáz Aves a Birding. Výsledkom je 35 zaznamenaných orliakov morských, 47 orlov kráľovských a 31 sokolov rárohov. Evidovali sa tiež iné druhy vtáctva. Sčítanie bolo lokálne ovplyvnené nepriaznivým počasím, najmä hmlou,“ hovorí Chavko.

„Keďže vtáky nepoznajú štátne hranice, medzinárodná spolupráca je pre ich efektívnu ochranu nevyhnutná. Príkladom je okrem iných aktivít tiež koordinované zimné sčítanie a následná vzájomná výmena výsledkov medzi Maďarskom, Slovenskom, Rakúskom, Českou republikou, Srbskom a Rumunskom,“ zdôrazňuje Veselovský.

 Doplňujúce údaje:

- Výsledky minuloročného zimného sčítania dravcov sú zverejnené TU.

- Orol kráľovský a orliak morský plnia v prírode tzv. sanitárnu funkciu. Živia sa aj zdochlinami, alebo chorými jedincami a majú preto v prírode, rovnako ako všetky dravce, nezastupiteľné miesto.

- Zimné sčítanie sa v roku 2020 realizovalo na západnom Slovensku, do vyhodnotenia boli zohľadnené údaje zo 73 štvorcov UTM 10x10km. Ide o geografický referenčný systém - sieť, ktorou je zemský povrch rozdelený na štvorce o veľkosti 10x10km. Každý štvorec má vlastný kód, podľa ktorého sa dá identifikovať. Kvôli rovnakému vyhodnoteniu výsledkov boli počas medzinárodného sčítavania orlov zapisované výsledky pre každý štvorec samostatne.

- Hniezdenie sokola rároha aj orla kráľovského je evidované len v západnej a východnej časti krajiny. V prípade prvého druhu je odhadovaná veľkosť hniezdnej populácie pre celé Slovensko 35 – 52 párov, v prípade druhého 75 – 85 párov.

- Aktuálne prebieha monitoring hniezdnej populácie orla kráľovského, sokola rároha aj orliaka morského v celom areáli rozšírenia týchto druhov na Slovensku, o výsledkoch budeme informovať.

- Poďakovanie ľuďom, ktorí sa zapojili do zimného sčítania na Slovensku: Cáfal R., Deutschová L., Galaš R., Gális M., Hlocký P., Chavko J., Jureček R., Kováč S., Kováčová D., Kraľovič M., Krutý R., Lančaričová Z., Landsfeld B., Lengyel J., Maderič B., Németh Z., Opatovský V., Prachár V., Prešinský L., Riflik Zs., Schnürmacher R., Slobodník R., Šnírer L., Tedla T., Trnka M., Veselovský T., Virághová V. a autori údajov z databázy Aves Symphony a Birding.

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR. Významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Zábery dravcov nájdete v našom Youtube konte

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd