Featured

Medzinárodná konferencia potvrdila negatívny trend populácie orla krikľavého

Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.36.38Tlačová správa Bratislava 7. november 2013

V Rumunsku sa počas uplynulého víkendu uskutočnila Medzinárodná konferencia za účelom aktualizácie Európskeho akčného plánu pre orla krikľavého. V dňoch 31.10.-2.11. sa v hoteli Bâlea Cascadă v pohorí Făgăraș zišlo vyše 50 ornitológov zo šestnástich krajín vrátane odborníkov zo Slovenska.

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu „Ochrana orla krikľavého v Rumunsku“, podporeného Európskou komisiou v rámci finančného nástroja LIFE+. Rovnomenný projekt LIFE „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“ sa realizuje v súčasnosti aj u nás mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s.

Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.36.20„Orol krikľavý je v rámci Európy ohrozeným a ustupujúcim druhom. Aj na Slovensku sme v posledných desiatich rokoch zaznamenali pokles populácie o viac ako 10%, preto je nevyhnutné aby sme tomuto druhu venovali zvýšenú pozornosť.“ - hovorí Boris Maderič z RPS. „Účastníci konferencie sa zhodli, že najvýznamnejšou hrozbou pre európske populácie orla krikľavého je intenzívna a neusmernená lesohospodárska činnosť, nerešpektujúca princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesných ekosystémoch, spôsobujúca fragmentáciu, trvalé poškodzovanie až ničenie hniezdnych biotopov tohto chráneného druhu. Rovnako významnou hrozbou je aj nelegálny odstrel orla krikľavého počas migrácie do Afriky a späť v krajinách Blízkeho východu ako je Libanon a Sýria.“ – upresňuje Boris Maderič.

Európske krajiny, predovšetkým Bielorusko, Rumunsko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Nemecko, ktoré sú domovom kľúčových populácií orla krikľavého, v spolupráci s ostatnými krajinami ako je Bulharsko, Rusko a Ukrajina sa dlhodobo podieľajú na identifikácii hrozieb a ich následnej eliminácii cez realizáciu ochranárskych opatrení s cieľom zlepšiť stav populácii orla krikľavého a ich biotopov v jednotlivých krajinách. K tomuto úsiliu významnou mierou prispieva aj Európska komisia, ktorá doposiaľ podporila projekty na ochranu orla krikľavého už v siedmich členských krajinách vrátane Slovenska. „Európsky akčný plán predstavuje dôležitý rámec pre ochranu druhu. Existujúci plán bol schválený v roku 1997. Aby uvedený dokument zabezpečil reálnu a efektívnu ochranu orla krikľavého v európskou meradle, bolo potrebné ho začať postupne aktualizovať vzhľadom na získané nové poznatky z ekológie a biológie tohto druhu, ako aj na moderné trendy v ochrane prírody. Slovensko svojimi skúsenosťami a informáciami významnou mierou prispieva k príprave tohto strategického dokumentu. Proces aktualizácie potrvá asi jeden rok a bude ukončený na následnej Medzinárodnej konferencii pre ochranu orla krikľavého, ktorú bude organizovať Východoslovenská energetika, a.s. v spolupráci s RPS na jeseň 2014 na Slovensku.“ – dodáva Zuzana Guziová z RPS.

- KONIEC -

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Boris Maderič, Ochrana dravcov na Slovensku, tel.: 0904 260301, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Zuzana Guziová, Ochrana dravcov na Slovensku, tel: 0907 503844, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.35.32 Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.35.35
Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.35.44 Snimka_obrazovky_2013-11-07_o_16.36.03

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd