Slovensko stráca biodiverzitu rekordným tempom

strnadka_zahradna_autor_Andrej_ChudyTlačová správa 26.04.2013

Ochranári upozorňujú na úbytok rýchlejší ako v okolitých krajinách

Strata biodiverzity je dlhodobý problém, ktorý sa týka nielen Slovenska, ale aj celej Európy. Napriek ambicióznym cieľom národných vlád a európskych inštitúcií sa tento trend nedarí zvrátiť. V Európskej únii je len 17 % biotopov a druhov, a 11 % kľúčových ekosystémov v priaznivom stave z hľadiska ochrany prírody. Situácia však nie je iná ani na Slovensku. Najnovšie údaje a vývoj dokonca ukazujú, že u nás ohrozené druhy ubúdajú rýchlejšie, ako v okolitých krajinách. Ochranári upozorňujú, že ak sa tento trend nepodarí zvrátiť, nestratíme len výnimočné hodnoty, ktoré nám iné krajiny závidia, ale stratíme aj mnohé z lákadiel pre rozvoj turistického ruchu.

„Opakovane poukazujeme na to, že u nás rekordným tempom miznú vzácne vtáčie druhy. Patrí medzi ne vzácny sokol kobcovitý, ktorý sa počas posledných rokov dostal až na hranicu vyhynutia, ale aj kriticky ohrozená kaňa popolavá a mnohé ďalšie druhy, ktorých hniezdna populácia na našom území dramaticky klesá.“ vysvetľuje Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku. V posledných rokoch zo Slovenska vymizli viaceré druhy - krakľa belasá, skaliar pestrý, brehár čiernochvostý a v prípade ďalších klesla početnosť na kritickú úroveň. Napríklad aj kedysi bežný jastrab lesný je dnes v lesoch veľkou vzácnosťou v dôsledku jeho rýchleho úbytku.

Situácia je alarmujúca, predovšetkým kvôli rýchlym zmenám vo využívaní krajiny a z dôvodu dlhodobého nesystematického prístupu k ochrane prírody. "Takáto rýchla strata biodiverzity nie je veľmi prekvapujúca, na prvý pohľad je zrejmé, že u nás strácame oveľa rýchlejšie ako v minulosti mnohé biotopy, lesy, brehové porasty okolo riek a potokov. Táto strata je urýchlená napríklad intenzívnym využívaním drevnej biomasy na energetické účely, v dôsledku čoho veľmi rýchlo miznú v niektorých oblastiach kroviny, lesíky a brehové porasty." vysvetľuje Juraj Lukáč s Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Ornitológovia dopĺňajú, že úbytok sa netýka len vzácnych druhov, ale aj bežných druhov vtáctva a situácia je vážnejšia, ako v okolitých krajinách. „Vyhodnotenie zmien početnosti bežných druhov vtáctva od roku 2005 ukázalo, že u nás ubúdajú aj druhy, ktorých početnosť je stabilná inde v Európe a v okolitých štátoch. Takýmto druhom je svrčiak riečny, ktorý dopláca na rozsiahle výruby brehových porastov v posledných rokoch. Situácia je však zlá aj u lesných druhov, u ktorých napríklad v Českej republike je početnosť stabilná, avšak u nás klesá,“ upozorňuje Ján Gúgh z SOS/BirdLife Slovensko. Dopĺňa, že u niektorých lesných druhov sov, napríklad u kuvička a pôtika početnosť poklesla v ťažbou najviac postihnutých územiach aj o 60 % za posledných pár rokov, teda v rozsahu v bezprecedentnom v okolitých krajinách.

Ochranári na základe rýchleho úbytku biotopov a miznutia druhov upozorňujú, že je nutné prijať také zákony, ktoré zabránia týmto stratám prírodných hodnôt na Slovensku. „Vyše dvoch rokov mnohé inštitúcie pripomienkovali návrh nového zákona o ochrane prírody, ktorý mal tieto problémy riešiť. Veríme, že Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečí prípravu prijateľnej legislatívy, ktorá pomôže zvrátiť tento negatívny trend. Apelujeme na

Ministerstvo, aby sa neriešili len čiastkové problémy, ako sa zdá z dnes zverejnenej novely zákona o Ochrane prírody a krajiny, a aby reálne problémy ochrany prírody neostali nepovšimnuté.“ uzatvára Jozef Ridzoň z SOS/BirdLife Slovensko.

Kontakt:

  • Jozef Ridzoň, ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0902 222 160
  • Ján Gúgh, hovorca SOS/BirdLife Slovensko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0907 149 152
  • Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK, 051/7789488, www.wolf.sk
  • Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903768394, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

foto: strnádka záhradná, autor: Andrej Chudý

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd