Stretnutie s eurokomisárom
Featured

RPS na stretnutí s eurokomisárom pre životné prostredie, oceány a rybárstvo

Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginujus Sinkevičius sa počas oficiálnej návštevy Slovenska vo štvrtok 15.2.2024, stretol aj so zástupcami mimovládnych ochranárskych organizácií.

 Sme radi, že sme boli jednou z organizácií, ktorá takéto pozvanie dostala. Virginujus Sinkevičius vo svojom vyjadrení vyzdvihol projekty LIFE, ktoré podľa neho dokazujú, že opatrenia založené na prírodných procesoch (nature based solutions) sú efektívnym nástrojom nielen pre ochranu biodiverzity, zmiernenia vplyvov klimatických zmien a adaptácie na klimatickú zmenu ale prinášajú aj početné socio-ekonomické benefity. Zvýraznil, že Európska Komisia je na LIFE Programme veľmi hrdá. Odmietol tvrdenia, ktoré transparentný proces výberu týchto projektov spochybňujú. 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu