Stretnutie dravčiarov 2023
Featured

Stretnutie dravčiarov 2023

Členovia a sympatizanti Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) sa začali v Rajeckých Tepliciach objavovať už v piatok, 10. novembra. Večer sa konalo stretnutie výboru RPS, medzi hlavné body patrilo prerokovanie návrhov na členskú schôdzu, ktorá sa konala na nasledujúci deň.

V sobotu 11.11. sa program začal stretnutím redakčnej rady časopisu Raptor Journal. Nasledovalo otvorenie členskej schôdze a prvý príspevok – prehľad aktivít RPS v roku 2023. Po formálnej časti, teda schválení zmeny stanov, plánu činnosti RPS na rok 2024 a hlasovaní o ostatných uzneseniach, boli prezentované odborné príspevky. Súčasťou boli správy pracovných skupín o hniezdnej sezóne 2023 za 7 druhov dravcov a plamienku driemavú. Nasledovala prezentácia poznatkov z výskumu a ochrany sokola červenonohého v Maďarsku (Peter Pál), Ivan Literák mal prednášku s názvom „Luňáci od korunního prince Rudolfa k dnešku“. Tomáš Grim prezentoval zaujímavosti o dravcoch z viacerých kútov sveta v príspevku „Šíření výrečka malého v ČR; Za dravci kolem světa“. Viacero členov prezentovalo výsledky členských projektov a zaujímavosti zo svojej činnosti.

Všetci zúčastnení členovia mali možnosť voliť spomedzi vopred prihlásených kandidátov piatich zástupcov do výboru RPS a jedného kontrolóra. V zozname účastníkov je podpísaných 61 ľudí, z toho bolo 46 členov, teda oprávnených voličov, ktorí dostali hlasovacie lístky. Členmi výboru RPS sa na nasledujúce 4 roky stali (v poradí podľa získaného počtu hlasov): Jozef Chavko, Roman Slobodník, Kristián Bacsa, Vladimír Nemček a Stanislav Kováč. Jána Fukasa vystriedala na pozícii kontrolóra Silvia Klešíková.

Veľmi radi by sme poďakovali doterajším členom výboru, ktorí neboli opätovne zvolení, menovite Boris Maderič, Bedřich Landsfeld a Alexander Kürthy.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, za vytvorenie krásnej atmosféry, za zaujímavé príspevky, silné rozhovory, dobrú náladu a tešíme sa opäť, najneskôr budúci rok na členskej schôdzi RPS 2024 😊

 

 

Foto: Andrej Tabak

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd