nase sk dravce2

nase sk sovy2

Podcast Vtáčia akadémia: Záchrana sokola rároha

V Malých Karpatoch hniezdili posledné páry sokola rároha na našom území. Problémom bolo nelegálne vykrádanie hniezd, preto sme ich v minulosti strážili 24 hodín denne. Podarilo sa nám jeho populáciu zachrániť a v súčasnosti rastie. Sokoly prakticky okamžite obsadili búdky na elektrických stožiaroch, ktoré sme osadili v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. Tento rok sme zaznamenali rekordný počet vyletených mláďat!

 

Za podporu pri vydaní tohto dielu a skvelú spoluprácu pri návrate sokola rároha na naše nížiny ďakujeme Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. (SEPS).

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.