nase sk dravce2

nase sk sovy2

Podcast Vtáčia akadémia: Nárazy do elektrických vedení

Ochrana dravcov na Slovensku dosiahla medzinárodný úspech. Projekt LIFE Energia sa stal víťazom LIFE Awards 2021 v kategórii ochrana prírody. Aké výzvy tento projekt riešil a akým spôsobom sú riešenia zo Slovenska významnou inšpiráciou pre zahraničie?

Dozviete sa to v ďalšej časti nášho podcastu "Vtáčia akadémia", s hosťom Marekom Gálisom.

Tento diel vznikol aj vďaka projektu LIFE Danube Free Sky, Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj (LIFE19 NAT/SK/001023), realizovaného v 7 krajinách s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE a Ministerstva životného prostredia SR. Každý rok tisíce vtákov, ktoré využívajú Dunaj ako migračný koridor, zahynú kvôli nárazu do nadzemných elektrických vedení alebo v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Hlavným cieľom projektu LIFE Danube Free Sky je eliminovať tieto hrozby.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.