nase sk dravce2

nase sk sovy2

Podcast "Vtáčia akadémia": Vtáky a elektrické vedenia

vedenia 2Elektrické vedenia predstavujú pre vtáky smrteľné nebezpečenstvo. Koľko kilometrov elektrických vedení je na Slovensku? Pre ktoré druhy sú elektrické vedenia najrizikovejšie? A ako sa darí ošetrovať nebezpečné úseky?

Dozviete sa to v ďalšej časti nášho podcastu "Vtáčia akadémia". Tentokrát vám o téme vtáky a elektrické vedenia porozpráva Marek Gális.

Tento diel vznikol aj vďaka projektu LIFE Danube Free Sky, Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj (LIFE19 NAT/SK/001023), realizovaného v 7 krajinách s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE a Ministerstva životného prostredia SR. Každý rok tisíce vtákov, ktoré využívajú Dunaj ako migračný koridor, zahynú kvôli nárazu do nadzemných elektrických vedení alebo v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Hlavným cieľom projektu LIFE Danube Free Sky je eliminovať tieto hrozby.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.