Výsledky sčítania hají na nocoviskách a Medzinárodného sčítania dravých vtákov

V priebehu januára sa členovia našej organizácie zapojili do dvoch medzinárodných podujatí, ktorých cieľom bolo zisťovanie početnosti vybraných druhov dravých vtákov.haja cervena AutorJozefChavko OchranaDravcovNaSlovensku

haja červená (Milvus milvus) autor: J. Chavko

Prvým podujatím bolo Sčítanie hají na nocoviskách, ktoré sa konalo pod záštitou veľkého medzinárodného projektu LIFE EUROKITE. Počas prvého januárového víkendu sa mapovatelia zamerali na zimoviská hají červených. Väčšina zimovísk hají na Slovensku sa nachádza v oblasti Záhoria. So sčítaním hají sa na stanovisku začína minimálne 2 hodiny pred západom Slnka, pričom pozorovateľ zaznamenáva maximálny počet pozorovaných hají v danom čase a ďalšie dôležité parametre, ktoré vstupujú do neskorších analýz. Zapojeným mapovateľom sa počas januárového sčítania podarilo zaznamenať 182-197 nocujúcich hají červených na 5 lokalitách. 

Do sčítania sa zapojili:

Martina Badidová Brindzíková, Marek Brindzík, Rudolf Cáfal, Martin Hrabovszki, Rudolf Jureček, Boris Maderič, Vladimír Nemček, Michal Noga, Soňa Nuhličková, Ivana Poláčková, Dávid Prokop, Ján Svetlík, Tomáš Tedla, Tomáš Veselovský

haje BMaderic

Haje červené na nocovisku (autor: B.Maderič)

Druhým podujatím, do ktorého sa naši členovia a dobrovoľníci zapojili, bol 5. ročník Medzinárodného sčítania dravých vtákov v Panónskom bioregióne. Zo zozbieraných pozorovaní vznikli mapy zimujúcich druhov v Karpatskej kotline. Aby údaje boli čo najviac komplexné, do sčítania sa už po piatykrát pripojili partnerské organizácie z Česka, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Slovinska a Srbska. Medzinárodné sčítanie bolo realizované pod hlavičkou projektu LIFE PannonEagle. Terénny monitoring v niektorých slovenských a maďarských regiónoch sťažovalo hmlisté počasie.

Výsledky z Panónskeho regiónu

Viac než 660 účastníkov, v termíne od 14. do 16. januára, kontrolovalo vybrané územie a zapisovalo druhy a počty pozorovaných dravých vtákov. Účastníci zo siedmich krajín pozorovali 1302 orliakov morských, 628 orlov kráľovských, 16 orlov skalných a 8 orlov hrubozobých. Okrem vyššie spomenutých druhov, účastníci zaznamenali viac než 13 tisíc jedincov z 13 druhov. Medzinárodné mapy s výsledkami sú dostupné na webe projektu LIFE PannonEagle (www.imperialeagle.eu).

Výsledky zo Slovenska

Na Slovensku sa do sčítania zapojilo alebo poskytlo údaje spolu 63 mapovateľov. Údaje boli vyhodnotené zo 146 UTM štvorcov (10 x 10 km), ktoré tvoria 25% slovenského územia, pričom sme využili aj výsledky zaznamenané v ornitologických databázach AVES symfony a Birding Slovakia. Monitoring bol realizovaný prevažne v nížinách a predhoriach západného a východného Slovenska, v oblastiach, ktoré sú pre zimovanie cieľových druhov dravých vtákov najvýznamnejšie. Využili sme aj údaje z okolia priehrad a vodných nádrží, z dôvodu väzby orliakov morských na uvedené biotopy.

V rámci sčítania bolo na Slovensku pozorovaných 96 orliakov morských, 83 orlov kráľovských, 12 orlov skalných, 26 sokolov rárohov, 74 hají červených, 1 haja tmavá a ďalších 1099 jedincov z 8 druhov dravých vtákov.

V porovnaní s minulým rokom bolo skontrolovaných o 38 kvadrátov viac, ale najmä v dôsledku nepriaznivého počasia bol celkový počet pozorovaných dravých vtákov nižší. Kým v roku 2021 sme na východnom Slovensku zaznamenali 27 jedincov orlov kráľovských a 4 orliaky morské, v roku 2022 sa kvôli hmlistému počasiu nepodarilo z tohto regiónu získať takmer žiadne výsledky. U sokola rároha bol počet pozorovaných jedincov takmer zhodný s minulým rokom. Údaje zo sčítania budú využívané v prospech ochrany týchto druhov. Ide najmä o riešenie problematiky tzv. vtáčej kriminality, ktorá predstavuje hrozbu pre veľké druhy dravcov, predovšetkým orly a orliaky, ale aj iné druhy ako sokoly rárohy, haje, kane a ďalšie.

Záverom si dovoľujeme poďakovať všetkým, ktorí sa priamo zúčastnili monitoringu alebo prispeli svojimi pozorovaniami.

 Aquila heliaca 2022

Pozorovania orla kráľovského (Aquila heliaca)

Falco cherrug 2022

Pozorovania sokola rároha (Falco cherrug) 

Haliaeetus albicilla 2022

Pozorovania orliaka morského (Haliaeetus albicilla)

Za údaje zo Slovenska ďakujeme:

Kristián Bacsa, Ivan Bogar, Jaroslav Brndiar, Rudolf Cáfal, Ján Čižniar, Martin Danilák, Andrej Dúbravský, Peter Fock, Ivan Gajdacs, Marek Gális, Štefan Granec, Erik Gulák, Stanislav Harvančík, Martin Hrabovszki, Jozef Chavko, Rudo Jureček, Stanislav Kováč, Dominka Kováčová, Zuzana Lančaričová, Bedřich Landsfeld, Jozef Lengyel, Boris Maderič, Zuzana Masárová, Branislav Matejovič, Miloslav Mišík, Samuel Pačeňovský, Ivana Poláčková, Viktor Prachár, Leonidas Prešinský, Samuel Sádovský, Roman Slobodník, Adriana Sokolíková, Richard Schnürmacher, Ivan Šípkovský, Ladislav Šnírer, Karol Šotnár, Viliam Šumichrast, Tomáš Veselovský, Martin Wurelly, Ivana Moncmanová

Údaje z databázy AVES Symfony

Gabriela Benčúriková, Ján Gúgh, Milan Hepner, Michal Klátik, Miguel Mitchél, Miroslav Mišík, Ľubomír Moncman, Zoltán Németh, Lucia Rubáčová,  Samuel Sádovský, Daniel Stankovič, Tomáš Tedla, Radovan Václav

Údaje z databázy Birding.sk

Ivan Bartko, Ladislav Csiffáry, Dušan Čaniga, Ivan Gajdács, Milan Hepner, Anton Makuka, Marián Mojžiš, Vlasto Opatovský, Vince Schwartz, Andrej Sušienka

Aktivity boli podporené v rámci medzinárodných projektov:

LIFE Eurokite - Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe, znížením mortality spôsobenej človekom (LIFE18 NAT/AT/000048) podporila Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Projektové aktivity sú realizované v 26 krajinách.

eurokite loga

 

 

 

a PannonEagle LIFE - Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne (LIFE15/NAT/HU/000902 ), ktorý spolufinancuje Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Projektové aktivity sú realizované v 5 krajinách.

pannon loga

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd