Featured

Hľadáme posilu do tímu pre nový zaujímavý projekt

august chavko vespertakPonúkame prácu na zaujímavom projekte LIFE STEPPE ON BORDER, ktorý spája slovenské a maďarské inštitúcie ochrany prírody, občianske združenia a Hlavné mesto SR Bratislavu do oficiálneho partnerstva. Cieľom projektu je zvýšenie stability populácie dropa veľkého a sokola červenonohého na Slovensku v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia a v Maďarsku v štyroch CHVÚ. Obdobie realizácie je od februára 2022 do apríla 2027.

Medzi kľúčové aktivity projektu patrí zmena spôsobu využívania pôdy na postupy v súlade s ochranou prírody a zvyšovaním celkovej biodiverzity, s ohľadom primárne na uvedené cieľové druhy. Viac informácií o projekte TU.

Projekt je podporený z programu LIFE Európskej únie, viac o programe TU.

 

 

PROJECT MANAGER

Vybraný uchádzač bude viesť medzinárodný tím, bude oporou celého projektu.

O čom bude práca:

 • Riadenie projektu na medzinárodnej úrovni a koordinácia implementácie projektových aktivít a výstupov RPS ako vedúceho partnera projektu.
 • Dokonalé oboznámenie sa s projektom, podmienkami realizácie projektu a požiadavkami donora.
 • Plánovanie a kontrola realizácie aktivít, harmonogramu a využívania zdrojov projektu; hodnotenie a prezentácia výsledkov, hodnotenie a riadenie rizík.
 • Dozorovanie finančných aspektov projektu, aktívna interakcia s Finančnou manažérkou projektu.
 • Vedenie projektového tímu RPS a koordinácia 3 slovenských a 3 maďarských partnerov,
 • Organizačné zabezpečenie a účasť na stretnutiach, telekonferenciách.
 • Komunikácia s cieľovými skupinami, vytváranie partnerstiev, kontaktov. Privítame záujem podieľať sa celkovo na rozvoji organizácie, s využitím možností projektu (posilnenie existujúcich a rozvoj nových partnerstiev a pod.).
 • Vypracovanie a predkladanie správ na úrovni celého projektu, komunikácia s donorom (priamo v prípade potreby a na pravidelnej báze s organizáciou poverenou externým monitoringom).
 • Aktívna komunikácia s vedením organizácie o stave projektu a koordinácia s ďalšími projektmi organizácie.
 • Koordinácia prípravy projektových komunikačných výstupov na národnej aj medzinárodnej úrovni, kontrola a reporting plnenia.
 • Aktívna spolupráca s PR manažérom projektu/organizácie, súčinnosť pri propagovaní aktivít projektu a organizácie, návrhy tém a spracovanie podkladov pre propagáciu.
 • V prípade potreby komunikácia s úradmi a inštitúciami.
 • Ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z realizácie projektu.

 

Očakávania od ideálneho kandidáta:

Soft skills:

 • Skúsenosť a schopnosť viesť tím a byť oporou celého projektu.
 • Maximálna koncentrácia na pracovné úlohy a určenia priorít vzhľadom na termíny odovzdania úloh, dôsledný prístup k práci a plnenie zadania, time management.
 • Schopnosť porozumieť projektu a osvojiť si záväzky z neho vyplývajúce, rovnako schopnosť osvojiť si špecifické podmienky vyplývajúce z programu LIFE.
 • Samostatné myslenie, logické a rozvážne uvažovanie.
 • Zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť.
 • Schopnosť hľadať nové, efektívnejšie procesy tam, kde je to vhodné z hľadiska rastu organizácie.
 • Ľudský prístup, dôvera v seba a v schopnosti tímu.
 • Tímová práca, časová flexibilita v prípade potreby, ochota prispôsobiť sa okolnostiam.
 • Schopnosť pracovať pod dočasným tlakom, reagovať/spracovať nové situácie a podnety, konzultovať a riešiť vzniknuté výzvy.
 • Záujem o prácu, úprimný záujem o činnosť organizácie a tematiku projektu, lojalita.
 • Komunikačné schopnosti na úrovni tímu aj projektových a mimoprojektových strategických partnerov, úradov, inštitúcií, schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií.
 • Entuziazmus a optimistický prístup.
 • Schopnosť vysporiadať a prispôsobiť sa administratívnej a časovej náročnosti niektorých úkonov.

Vzdelanie a prax:

 • Ukončené vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa, vítaný je odbor týkajúci sa ochrany prírody.
 • Minimálne 3, ideálne však aspoň 5 rokov praxe v oblasti náplne práce.
 • Vítané sú skúsenosti s čo najväčším množstvom predpokladaných aktivít.

Iné požiadavky:

 • Plynulá znalosť slovenského jazyka a gramatiky.
 • Nevyhnutná znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav aspoň na úrovni B2).
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň (napr. samostatná konfigurácia mail konta MS Outlook, využitie funkcií MS Word a Excel).
 • Živnosť je výhodou.
 • Výhodou je vodičský preukaz skupiny B

Veľkou výhodou je bydlisko v Bratislave, z dôvodu nevyhnutnosti byť k dispozícii pre stretnutia v sídle RPS a v projektovom území CHVÚ Sysľovské polia, pre plynulú komunikáciu a spoluprácu s tímom.

Charakter práce: na živnosť (príp. iný typ podľa vzájomnej dohody), na dobu určitú, úkolový princíp práce a odmeňovania, prioritné je splnenie zadaných úloh v určenom časovom termíne.

Predpokladané trvanie zmluvy: ihneď – 30.04.2027, resp. podľa dohody, s perspektívou dlhodobej práce v organizácii aj po skončení projektu.

Predpokladaný rozsah práce: približne 15-20 dní mesačne

Odmena: 1700 – 2200 eur mesačne,

Miesto práce: sídlo RPS (Trhová 54, Bratislava), projektové územie (terén), po dohode možnosť práce z domu.

V prípade záujmu pošlite v elektronickej podobe na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 27.01.2022 (odporúčame cez portál Profesia, ponuka TU):

 • motivačný list v angličtine – prečo vás zaujala ponúkaná pozícia a v čom vidíte svoju príležitosť/prínos, 
 • životopis vo formáte EUROPASS (sk alebo en),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (formulár cez ponuku na portáli Profesia TU)
 • čokoľvek zaujímavé čo súvisí s preukázaním skúseností a praxe :)

 

Tešíme sa na novú posilu:)

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd