nase sk dravce2

nase sk sovy2

FOTOVÝZVA: HĽADÁME NAJKRAJŠIE FOTKY DRAVCOV A SOV PRE KALENDÁR NA ROK 2022!

Aquila heliaca Jozef Chavko foto vyzva 2022Cieľom kalendára je zvýšiť povedomie o dravcoch a sovách u širokej verejnosti a propagovať aktivity na ich ochranu vo voľnej prírode. Budeme radi, ak sa rozhodnete zapojiť a potešíte nás vašimi fotkami dravcov a sov. Za každú uverejnenú fotografiu získa jej autor 3 kalendáre.

AKO SA ZAPOJIŤ:

Pošlite nám do 31.7.2021, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., fotografie v kvalite vhodnej na tlač, vo formáte A4, orientované na šírku (landscape).

Aké sú pravidlá?

 • Výzva je určená pre každého :)
 • Fotografie majú zachytávať dravce a sovy voľne žijúce na území Slovenskej alebo Českej republiky.
 • Našim cieľom je zostaviť kalendár z nových, neznámych záberov. Preto je možné prihlásiť len snímky doposiaľ nepublikované v akýchkoľvek printových a elektronických médiách, na sociálnych sieťach a podobne.
 • Je možné poslať aj snímky, ktoré boli prihlásené v rámci členskej schôdze RPS a nezískali žiadnu cenu.
 • Jeden účastník môže zaslať maximálne 3 fotografie.
 • Spolu s fotografiami v plnej kvalite je potrebné zaslať:

- Meno a priezvisko autora
- Dátum a miesto vzniku fotografie (oblasť, pohorie,...)
- Názov druhu, ktorý je na fotografii


Okrem toho privítame, ak fotografiu doplníte stručným textom o okolnostiach jej vzniku alebo zaujímavým príbehom. Zaujímavou informáciou je aj použitá technika (typ fotoaparátu a objektívu)

 • Organizátorom fotovýzvy je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).
 • Výber fotografií sa uskutoční formou hlasovania komisie, zloženej zo zástupcov Sekretariátu a Výboru RPS.
 • Každého, kto pošle fotografiu, budeme o jej zaradení resp. nezaradení do kalendára informovať v termíne do uzavretia procesu prípravy kalendára, (predpokladaný termín do 30.9.2021).
 • Organizátor pri zverejnení fotografií uverejní meno autora. 
 • Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť výzvu, nevydať kalendár a realizovať iné odôvodnené zmeny, ktoré vyplynú z kvality zaslaných fotografií a ďalších dôležitých objektívnych okolností, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a výsledok fotovýzvy.


Zaslaním fotografií účastík:
- vyjadruje súhlas s týmito pravidlami fotovýzvy a so zverejnením snímok v kalendári, na webovej stránke RPS, na sociálnych sieťach, prípadne iných materiáloch organizácie.
- prehlasuje, že snímka vznikla v súlade s najlepšími etickými zásadami ornitológa a jej vznikom neboli fotografované dravce a sovy rušené (najmä počas hniezdenia a odpočinku),
- súhlasí s použitím, spracovaním a archiváciou poskytnutých osobných údajov pre účely tejto výzvy.

Tešíme sa na Vaše fotografie, prípadné otázky prosím adresujte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.