Featured

FOTOVÝZVA: HĽADÁME NAJKRAJŠIE FOTKY DRAVCOV A SOV PRE KALENDÁR NA ROK 2022!

Aquila heliaca Jozef Chavko foto vyzva 2022Cieľom kalendára je zvýšiť povedomie o dravcoch a sovách u širokej verejnosti a propagovať aktivity na ich ochranu vo voľnej prírode. Budeme radi, ak sa rozhodnete zapojiť a potešíte nás vašimi fotkami dravcov a sov. Za každú uverejnenú fotografiu získa jej autor 3 kalendáre.

AKO SA ZAPOJIŤ:

Pošlite nám do 31.7.2021, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., fotografie v kvalite vhodnej na tlač, vo formáte A4, orientované na šírku (landscape).

Aké sú pravidlá?

 • Výzva je určená pre každého :)
 • Fotografie majú zachytávať dravce a sovy voľne žijúce na území Slovenskej alebo Českej republiky.
 • Našim cieľom je zostaviť kalendár z nových, neznámych záberov. Preto je možné prihlásiť len snímky doposiaľ nepublikované v akýchkoľvek printových a elektronických médiách, na sociálnych sieťach a podobne.
 • Je možné poslať aj snímky, ktoré boli prihlásené v rámci členskej schôdze RPS a nezískali žiadnu cenu.
 • Jeden účastník môže zaslať maximálne 3 fotografie.
 • Spolu s fotografiami v plnej kvalite je potrebné zaslať:

- Meno a priezvisko autora
- Dátum a miesto vzniku fotografie (oblasť, pohorie,...)
- Názov druhu, ktorý je na fotografii


Okrem toho privítame, ak fotografiu doplníte stručným textom o okolnostiach jej vzniku alebo zaujímavým príbehom. Zaujímavou informáciou je aj použitá technika (typ fotoaparátu a objektívu)

 • Organizátorom fotovýzvy je Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).
 • Výber fotografií sa uskutoční formou hlasovania komisie, zloženej zo zástupcov Sekretariátu a Výboru RPS.
 • Každého, kto pošle fotografiu, budeme o jej zaradení resp. nezaradení do kalendára informovať v termíne do uzavretia procesu prípravy kalendára, (predpokladaný termín do 30.9.2021).
 • Organizátor pri zverejnení fotografií uverejní meno autora. 
 • Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť výzvu, nevydať kalendár a realizovať iné odôvodnené zmeny, ktoré vyplynú z kvality zaslaných fotografií a ďalších dôležitých objektívnych okolností, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a výsledok fotovýzvy.


Zaslaním fotografií účastík:
- vyjadruje súhlas s týmito pravidlami fotovýzvy a so zverejnením snímok v kalendári, na webovej stránke RPS, na sociálnych sieťach, prípadne iných materiáloch organizácie.
- prehlasuje, že snímka vznikla v súlade s najlepšími etickými zásadami ornitológa a jej vznikom neboli fotografované dravce a sovy rušené (najmä počas hniezdenia a odpočinku),
- súhlasí s použitím, spracovaním a archiváciou poskytnutých osobných údajov pre účely tejto výzvy.

Tešíme sa na Vaše fotografie, prípadné otázky prosím adresujte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript...

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd