nase sk dravce2

nase sk sovy2

Výsledky monitoringu jastraba veľkého - Hornonitrianska skupina

 

Jastrab veľký (Accipiter gentilis) bol kedysi omnoho bežnejší, ako dnes. Pod jeho úbytok sa podpisuje aj agresívne hospodárenie v lesných porastoch. Hornonitrianska skupina kontrolovala v aktuálnej sezóne 6 hniezdnych párov.

V tomto roku sme vykonávali aj monitoring populácie jastraba veľkého v oblasti horného Ponitria. Dohľadaných bolo 5 párov, jeden pár zahniezdil v Zliechovskej hornatine v Strážovských vrchoch. Celkovo zo šiestich sledovaných hniezd vyletelo iba osem mláďat 1x1,2x2,1x3 a 2x0.

Za neúspechom bola v jednom prípade ťažba v blízkosti hniezdneho stromu, v druhom sú príčiny neznáme - pod hniezdom sme našli iba škrupiny z vajec. Slabá produktivita hniezdnych párov mohla byť zapríčinená okrem iného aj nepriaznivými klimatickými podmienkami v priebehu celého hniezdneho obdobia.

Text a foto: Karol Šotnár

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.