Wanted - Manažér/ka marketingu a komunikácie, asistent/ka projektovej manažérky
Featured

Wanted - Manažér/ka marketingu a komunikácie, asistent/ka projektovej manažérky

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) ponúka prácu na zaujímavom projekte LIFE DanubeFreeSky, ktorý spojil národné parky, občianske združenia a energetické spoločnosti zo 7 krajín (AT, SK, HU, RS, RO, BG, HR) do oficiálneho partnerstva. Hlavnou témou projektu je zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení pre vtáctvo vo vybraných lokalitách (prevažne chránené vtáčie územia) pozdĺž Dunaja, ako významného migračného koridoru vtáctva. Medzi aktivity patrí eliminácia aktuálnych hrozieb (ekologizácia vedení) a dlhodobé zlepšenie úrovne riešenia problematiky na medzinárodnej úrovni. Okrem toho sa projekt zameriava na zlepšenie hniezdnych i potravných možností pre vtáctvo. Projekt je zameraný na 12 cieľových, európsky významných a množstvo ďalších druhov vtáctva. Realizácia prebieha v 23 Chránených vtáčích územiach a 9 Významných vtáčích územiach, s podporou Európskej únie, v rámci programu LIFE.

O čom bude práca:

 • Dokonalé oboznámenie sa s podmienkami realizácie projektu a požiadavkami donora (EK).
 • Aktívna komunikácia s projektovými partnermi a projektovým tímom.
 • Organizačné zabezpečenie stretnutí, telekonferencií.
 • Koordinácia, kontrola a reporting plnenia projektových komunikačných aktivít na národnej aj medzinárodnej úrovni.
 • Fotodokumentácia, videodokumentácia, zhotovenie a spracovanie do krátkych výstupov priebežne a ku koncu obdobia realizácie projektu - priamo alebo zabezpečiť sprostredkovane.
 • Aktívna participácia na tvorbe web stránky projektu, oboznámenie sa a dohľad nad hostingom, doménou, komunikácia s providerom v prípade potreby, komunikácia s tvorcami webu, pravidelná aktualizácia obsahu podľa vlastných podkladov a podkladov od partnerských organizácií projektu, optimalizácia webu - redakčný systém, blind friendly, user friendly atď.
 • Organizácia exkurzií, vybraných stretnutí a workshopov, prezentácií a ďalších promo aktivít na propagáciu projektu, zabezpečenie účasti, koordinácia, dohľad nad realizáciou, dokumentácia priebehu, spracovanie výstupov a pod.
 • Priebežné spracovanie aktuálnych tém - tlačové správy, tlačové konferencie (aj v teréne), príspevky na sociálnych sieťach, články na webe.
 • Komunikácia s médiami - rozosielanie tlačových správ a požadovaných podkladov, zabezpečenie expertov pre poskytnutie rozhovoru/spracovanie reportáže, oslovenie médií ohľadom spracovania tém v teréne a pod.
 • Komunikácia s cieľovými skupinami (najmä i) verejnosť – odpovede na dotazy, prieskumy, propagácia príspevkov, sociálne siete, ii) partneri projektu a externí partneri – súčinnosť a poradenstvo pri propagovaní ich aktivít).
 • Súčinnosť s členom tímu zodpovedným za spracovanie analýzy socio-ekonomického vplyvu projektu.
 • Analýza návštevnosti webu, monitoring mediálnych výstupov, monitoring indikátorov úspešnosti komunikačných aktivít pre účely reportingu.
 • Koordinácia prípravy projektových komunikačných výstupov na národnej aj medzinárodnej úrovni.
 • Príprava článkov do tlačených výstupov (noviny, časopisy).
 • Zber, triedenie, archivácia fotiek, v prípade potreby úprava, práca s programom Flickr.
 • Zber a spracovanie údajov pre vyhodnotenie vplyvu komunikačných aktivít projektu na cieľové skupiny.
 • Príprava podkladov pre pravidelný reporting komunikačných aktivít voči donorovi (EK).
 • V prípade potreby komunikácia s úradmi a inštitúciami.
 • Ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z realizácie projektu.

 

Očakávania od ideálneho kandidáta:

Soft skills:

 • Maximálna koncentrácia na pracovné úlohy a určenia priorít vzhľadom na termíny odovzdania úloh, dôsledný prístup k práci a plnenie zadania, time management.
 • Schopnosť porozumieť projektu a osvojiť si záväzky z neho vyplývajúce, rovnako schopnosť osvojiť si špecifické podmienky vyplývajúce z programu LIFE.
 • Kreatívne samostatné myslenie, logické uvažovanie, tvorivosť.
 • Tímová práca, časová flexibilita v prípade potreby, ochota prispôsobiť sa okolnostiam.
 • Schopnosť pracovať pod dočasným tlakom, reagovať/spracovať nové situácie a podnety, konzultovať a riešiť vzniknuté výzvy.
 • Záujem o prácu, aktívny záujem o náplň práce organizácie a tematiku projektu, lojalita voči organizácií, proaktívny prístup v prípade návrhov možností presadzovania a prezentovania záujmov organizácie a projektových výstupov,
 • Dostatočná miera samostatnosti,
 • Komunikačné schopnosti na úrovni tímu aj projektových a mimoprojektových strategických partnerov, úradov, inštitúcií, s médiami, budovanie a rozvíjanie vzťahov s partnerskými organizáciami, schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií.
 • Entuziazmus a optimistický prístup.
 • Trpezlivosť a cieľavedomosť.
 • Schopnosť vysporiadať a prispôsobiť sa administratívnej a časovej náročnosti niektorých úkonov.
 • Ochota cestovať, najmä v rámci partnerských/dotknutých krajín projektu (DE, AT, SK, HU, RS, HR, BG, RO).
 • Ochota a schopnosť pracovať vo vonkajšom prostredí (akcie pre médiá priamo v projektových lokalitách, .
 • Výhodou je skúsenosť a schopnosť riadiť tím.

Vzdelanie a prax:

 • Ukončené vysokoškolské, resp. stredoškolské.
 • Minimálne 3 roky praxe v oblasti náplne práce.
 • Vítané sú skúsenosti s čo najväčším množstvom predpokladaných aktivít.

Iné požiadavky:

 • Odborné znalosti v oblasti náplne práce.
 • Plynulá znalosť slovenského jazyka a gramatiky.
 • Nevyhnutná znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav aspoň na úrovni C1).
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň, ideálne samostatnosť pri nastavení mail konta MS Outlook, využitie funkcií MS Word a Excel, výhodou je pokročilý užívateľ, ktorý poradí aj svojim kolegom J
 • Živnosť.
 • Vodičský preukaz skupiny B a dostatočná prax.
 • Výhodou je technická zručnosť - napr. schopnosť nastaviť prepojenie tlačiarne na počítač, nastavenie tlače, komunikácia ohľadom licencií pre MVO k už existujúcemu kontu, antivír, technické parametre, schopnosť zvládnuť nastavenia počítača a vysporiadať sa s prípadnými „výzvami“ vo forme update operačného systému a pod.
 • Vítaná je prax v programe na editáciu web stránok, tiež s nástrojmi na editovanie fotografií, videí, schopnosť vytvoriť výstup na reprezentatívnej úrovni, resp. pripraviť kreatívny podklad pre grafika.

Veľkou výhodou je bydlisko v Bratislave, z dôvodu nevyhnutnosti byť k dispozícii pre plynulú komunikáciu a spoluprácu s projektovou manažérkou.

Charakter práce: Mandátna zmluva na dobu určitú, úkolový princíp práce a odmeňovania, prioritné je splnenie zadaných úloh v určenom časovom termíne.

Predpokladané trvanie zmluvy: ihneď - 31.10.2025 (64 mesiacov), resp. podľa dohody, s perspektívou dlhodobej práce v organizácii aj po skončení projektu.

Predpokladaný rozsah práce: približne 14 – 20 dní mesačne, spolu približne 800 dní počas celého trvania kontraktu.

Odmena: 12 eur/hod., s perspektívou zvýšenia v priebehu projektu, v závislosti od kvalifikácie, schopností, celkového prínosu a pod.

Miesto práce: sídlo RPS (Trhová 54, Bratislava), projektové územie (terén), po dohode možnosť plniť časť úväzku prácou z domu.

V prípade záujmu pošlite v elektronickej podobe na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 2.7.2020 (termín môže byť predĺžený):

 • motivačný list v angličtine – prečo vás zaujala ponúkaná pozícia a v čom vidíte svoju príležitosť/prínos, 
 • životopis vo formáte EUROPASS (sk alebo en),
 • čokoľvek zaujímavé čo súvisí s preukázaním skúseností a praxe pre pozíciu.

Otázky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 219 524.

 

Tešíme sa na novú posilu :)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd