ĎALŠIE ÚHYNY NA LOKALITE NÁLEZU ORLA KRÁĽOVSKÉHO

ĎALŠIE ÚHYNY NA LOKALITE NÁLEZU ORLA KRÁĽOVSKÉHO

 

Dnes (nedeľa 28. marec 2020) sme na lokalite Pažitný mlyn, v katastri obce Podolie, našli desiatky návnad (kadávery pravdepodobne napustené jedom), otrávené vajcia, mŕtvoly otrávených chránených živočíchov, líšok, mačiek, kún.

V piatok sme informovali o orlovi kráľovskom, ktorý bol nájdený v lokalite začiatkom týždňa (www.dravce.sk, Tlačové správy). Dnes zoznam dravcov rozšírilo 5 myšiakov.

Rôzne štádium rozkladu uhynutých živočíchov naznačuje, že v lokalite dochádza k otravám už dlhšiu dobu. Samozrejme mnohé uhynuté živočíchy sa nikdy nenájdu, skutočných obetí je oveľa viac. Na miesto bola privolaná polícia, ktorá sa k tomuto rozsiahlemu prípadu postavila veľmi zodpovedne. Obhliadky a zaisťovania dôkazov sa zúčastnili zástupcovia odboru environmentálnej kriminality Prezídia PZ, Poriečna polícia spolu so špeciálne vycvičeným psom a policajti z okresného aj krajského oddelenia, rovnako zástupca Štátnej ochrany prírody - CHKO Biele Karpaty, pri obhliadke pomáhalo aj 5 členov dobrovoľnej stráže prírody.

Miesto činu má približne 1 km2 - na takejto ploche sa nachádzali obete a návnady, prehľadávanie lokality pokračuje.

Ide o bezprostredné okolie zariadenia na chov králikov.

Všetky zaistené dôkazy boli odoslané na expertnú analýzu.

Je veľmi smutné, akí dokážu byť ľudia zlí. Spoločenská hodnota všetkých obetí, resp. výška spôsobenej škody, presiahla sumu 10 tisíc eur! To nezohľadňuje pracovný čas a nasadenie všetkých, ktorých zamestnal tento barbarský čin v pekný slnečný deň, o ktorom mali zrejme inú predstavu.

Preventívne kontroly lokalít orlov kráľovských, rovnako monitoring hniezd, aj mnohých ďalších druhov, môžeme realizovať vďaka projektu Life #PannonEagle, vďaka darom a dvom percentám. Bez pomoci by sme nemohli pomáhať ani my.

www.dravce.sk/dar
www.dravce.sk/2percenta

Ďakujeme za každú podporu, veľmi si to vážime.

Poznámka: Orly kráľovské v oblasti, kde sa teraz našla uhynutá samica, nemajú dobré podmienky na hniezdenie a dlhodobo trpia nenávisťou ľudí a prenasledovaním. V posledných 10 rokoch sa opakujú podozrivé zmiznutia jedincov zo známych hniezdnych párov. Napríklad minulý rok ostalo na jednom z hniezd opustené asi týždňové mláďa, ktoré sa stalo obeťou predátorov a samica sa tento rok na lokalite objavila s novým, mladým samcom. V roku 2015 sa stal podobný prípad, keď sme na hniezde orla kráľovského našli dve mláďatká, uhynuté od hladu, keď sa z hniezdiska úplne stratil dospelý pár. Takéto straty a výmeny v pároch negatívne ovplyvňujú úspešnosť hniezdenia, čo má zásadný dopad na celkový stav populácie.

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk . Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR. Významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd