nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sovie pytačky

 

Vždy sa tešíme na marec, kedy sa najlepšie dohľadávajú hniezdne dutiny kuvičkov vrabčích. Keď pár hodín pri nich posedíme, zakaždým niečím novým prekvapia.

Tento raz asi za tri hodiny pozorovania 8. marca samec ukazoval samici dve dutiny a došlo tri krát k páreniu. No tretí raz to bolo s iným samcom!

Ten po párení ponúkal samici dutinu, keď zrazu priletel domáci a záletníka odohnal z teritória preč. Ešte sa potom niekoľko krát vrátil na miesto, kde naposledy videl votrelca a z vrcholcov stromov sa ozýval teritoriálnym hlasom. Dal tak najavo všetkým ostatným, že toto je jeho teritórium a žiadny iný samec tu nie je vítaný.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.