Mapovanie kuvička vrabčieho v zime

Mapovanie kuvička vrabčieho v zime

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) je naša najmenšia sova. Žije v starších zmiešaných lesoch s výskytom ihličnanov, smreka, jedle, borovice a smrekovca. Optimum jeho teritórií sa nachádza v nadmorských výškach 600 -900 m. Je to viac menej denná sova. Vrchol aktivity je podmienený dvomi fázami šera. Prvá fáza vrcholí ráno na svitaní asi 40 minút pred východom slnka, druhá pri súmraku asi 30 minút po západe slnka.

Počas noci kuvičok spí, alebo je len málo aktívny. Teritóriá si obhajujú páry hlavne na jar (marec - apríl) a na jeseň (september – október). Preto sa odporúča mapovanie v týchto mesiacoch a v spomínaných dvoch fázach počas súmraku. Avšak tieto sovičky sú aktívne po celý rok, ako aj v priebehu celého dňa. Z našich dlhoročných výsledkov vyplýva, že kuvičky si obhajovali teritóriá v každom ročnom období, v každom počasí (daždivo, veterno, sneženie, hmla) a v každej dennej hodine! Po tme sa nám už kuvičky neozvali, no sú prípady, kedy sa samec ozýval aj v noci, zväčša pri svite mesiaca.

Mierna zima 2019-2020 nás inšpirovala k mapovaniu týchto malých lesných ,,škriatkov". Aj medzi nimi sú rôzne povahy. Niektorí reagujú na imitáciu teritoriálneho hlasu samca, iné nie. Jedni lietajú iba v korunách stromov, sú plaché, iní priletia do blízkosti človeka a dokonca naňho aj zaútočia.

Zaujímavé bolo, že v zimných mesiacoch v priebehu dňa sa nám kuvičky na troch lokalitách, kde na jar úspešne vyhniezdili, vôbec neozvali. To však neznamená, že tam nie sú. Na inej lokalite v Strážovských vrchoch, ktorú kuvičky obývajú vyše dvadsať rokov, sme ich na jar nezistili. No dňa 16.12.2019 k nám prekvapene na imitáciu teritoriálneho hlasu samca, vzácne priletela samica. Reagovala dosť agresívne, niekoľkokrát na nás nalietavala a nakoniec si sadla iba tri metre od nás. Podobný prípad sme zažili so samcom na lokalite v pohorí Žiar, kedy dňa 8.1.2020 k nám priletel z lesa zo vzdialenosti asi 200 m, až k rúbanisku. Tiež si intenzívne obhajoval teritórium, previedol na nás niekoľko útokov a sadol si na vzdialenosť asi 5 m od nás. V dňoch 3.1. a 15.2.2020 sme v Strážovských vrchoch zaregistrovali značne plachého samca, ktorý lietal iba vo vrcholcoch stromov a sadal si od nás najbližšie 15-20 m. Však takéto správanie je pri obhajobe teritória v populácii kuvičkov asi najbežnejšie.

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd