Zaujímavosti o myšiakovi hôrnom
Featured

Zaujímavosti o myšiakovi hôrnom

 

I keď je myšiak hôrny (Buteo buteo) náš najhojnejší, najpočetnejší a najbežnejší dravec, v jeho živote nájdeme mnoho zaujímavostí. Úspešnosť jeho životnej stratégie spočíva v schopnosti tolerovať a využívať rôzne podmienky prostredia. Nájdeme ho takmer v každom type krajiny v nížinách, ale aj vysoko v horách. Na Slovensku hniezdi približne 15 000 párov.


Hniezda si stavia na rôznych stromoch od 2 – 32 m vysoko, no dokáže zahniezdiť aj na skale, stohu slamy, alebo na zemi. Obsadzuje aj prázdne hniezda jastraba veľkého, orla krikľavého, či bociana čierneho. Ak mu lokalita, respektíve hniezdny strom vyhovuje, využíva ho aj niekoľko desiatok rokov po sebe.


Populácia myšiaka lesného je silno závislá od početnosti a dostupnosti jeho hlavnej koristi hraboša poľného. V hniezdnom období sme zistili, že keď bolo populačné minimum hraboša , tak samice prerušili inkubáciu znášky, až 75 % prípadov a z ostatných hniezd vyletelo iba jedno ,alebo žiadne mláďa. Naopak v rokoch populačného maxima hrabošov vyviedli myšiaky 2-4 mláďatá. Nedostatok hrabošov kompenzovali lovom menších vtákov, hmyzu, obojživelníkov, plazov, no dokážu uloviť aj rybu, raka, či netopiera.


V tomto roku sme v dvoch oblastiach na Slovensku skontrolovali 17 hniezd. Na hornom Ponitrí z 11 hniezd vyletelo 18 mláďat (5x1, 5x2, 1x3) v priemere 1,63 mláďaťa na hniezdo. V dvoch prípadoch sme zaznamenali ťažbu, respektíve skládku dreva pri hniezdnych stromoch. No v oboch prípadoch mláďatá úspešne vyleteli (1x1 a 1x3).


V oblasti Trnavskej pahorkatiny sledoval produktivitu S. Pačenovský. Zo šiestich hniezd vyletelo 7 mláďat (5x1 a 1x2), t.j. 1,17 mláďaťa. I keď bolo v tomto roku dostatok hrabošov, tak na nízkej produktivite párov sa podpísali nepriaznivé klimatické podmienky, hlavne chladné a daždivé počasie v mesiacoch máj a jún.


Spomenuli sme tu iba niektoré stratégie prežívania nášho najbežnejšieho dravca. Práve tieto schopnosti prispôsobiť sa rôznym typom prostredia a rôzne lovecké techniky získavania potravy robia myšiaka lesného najúspešnejším a najpočetnejším dravcom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

 

Karol Šotnár

 

Na spolupráci sa podieľali: S.Pačenovský, M.Dúbrava, B.Beniska, P.Oboňa, P.Belák, J.Topercer a Z.Masárová

 

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd