Kanianske kuvičky
Featured

Kanianske kuvičky

V roku 2018 sme po prvýkrát zaznamenali hniezdenie kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) nad obcou Kanianka v Strážovských vrchoch. Z hniezdnej dutiny v dube vylietavali v dňoch 17. až 20. júna tri mláďatá. V potrave sme zistili 100 percent vtákov, no po vyletení začali kŕmiť aj ryšavkami.


V tomto roku sme dohľadali ďalší pár kuvičkov, ktorí zahniezdil asi 2 km od minuloročného páru. Hniezdna dutina po ďubníkovi sa nachádzala v smreku 8 m vysoko v 60 - 80 ročnom bukovo-smrekovom poraste. Štyri mláďatá vylietali už 26.-30. mája. Rodičia im nosili hlavne drobné zemné cicavce, menej vtáky.


Dňa 19.5.2019 od 15:30 – 16:30 hod. sme zaznamenali zaujímavé správanie rodičovského páru. Samec priletel 2 krát s korisťou, asi ryšavkou. Druhý raz vábil samicu, aby si prevzala od neho úlovok. Korisť jej odovzdal, no po chvíli jej ju útokom vzal. Samica útok opätovala a korisť mu odobrala. To sa za škrípavých hlasov oboch jedincov opakovalo trikrát, až na koniec odletel samec s korisťou preč.


Samica sedávala 10-15 m od hniezdnej dutiny, odpočívala, čistila si perie a sledovala okolie. Prekvapivo odtiaľ aj lovila. Tak napríklad dňa 28. mája sedela na svojom odpočívacom mieste, po chvíli rýchlym letom zletela na lesnú cestu, asi 40 m, kde bolo počuť krik lesných spevavcov. Ulovila čerstvo vylietané mláďa vrchárky modrej a sadla si s ním asi 15 m od dutiny. Samec vrchárky lietal v jej blízkosti a výstražne sa ozýval. Po chvíli letela samica pri dutine a volala mláďa von. Keď mláďa nereagovalo, vletela s korisťou do dutiny. Asi o tri dni sme zaznamenali podobný prípad, kedy samica zaletela ešte ďalej do porastu a po chvíli priletela s mláďaťom muchárika bielokrkého, ktorého odovzdala jednému so svojich vylietaných mláďat.


V blízkosti hniezda kuvičkov sme zaznamenali hniezdiť asi 15 druhov vtákov, zväčša spevavcov. Okrem spomínaných dvoch tu hniezdili aj oriešok, brhlík, červienka, pinka, sýkorka, glezg, penica a iné. Takže samica kuvička mala bohatú potravnú ponuku. Taktiež na jej pleciach spočívala ochrana mláďat a obrana dutiny. Keď už boli niektoré mláďatá vyletené z dutiny a dosadol v ich blízkosti myšiak, vydala varovný hlas a mladé kuvičky ihneď stíchli a znehybneli. Avšak keď blízko dutiny dosadol samec ďubníka trojprstého, ihneď naňho zaútočila a odohnala ho. Raz dokonca sadol do koruny smreka krahulec, vtedy stíchli aj spevavce v blízkom okolí. No mladé kuvičky sú dobre maskované a všetky aktivity vrátane kŕmenia prebiehajú vysoko v korunách stromov, hlavne smrekov.


Ostáva len dúfať, že sa osamostatnia, prežijú do budúceho roka a snáď zahniezdia v okolitých lesoch, čím nás potešia svojím vzhľadom a prítomnosťou.

 

Karol Šotnár

Na týchto aktivitách spolupracovali: K. Šotnárová, J. Obuch a Z. Masárová

 

Článok vznikol v rámci Členského projektu 2020 aj vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd