Energia verejnosti pre vtáky!
Featured

Energia verejnosti pre vtáky!

Projekt „LIFE Energia“ vstupuje do záverečnej etapy realizácie. Už dnes je zrejmé, že dosiahnuté výsledky predbehli očakávania a získali si pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Práve verejnosť ako jedna z cieľových skupín má teraz možnosť prispieť k úspešnému zavŕšeniu spoločného úsilia pri ochrane vtákov pred ohrozujúcimi účinkami elektrických vedení a iných aktivitách na zlepšenie ich životných podmienok.

 

V týchto dňoch Ochrana dravcov na Slovensku spúšťa celoplošnú on-line anketu pod názvom „ENERGIA V ULICI 2019“ určenú pre každého, kto venuje pár minút svojho času a odpovie na jednoduché otázky. Dotazník môže verejnosť vyplniť na https://forms.gle. Anketa potrvá do 15. mája 2019. Vyžrebovaní výhercovia získajú zaujímavé ceny.

 

Obdobný prieskum s hojnou účasťou verejnosti vykonala Ochrana dravcov na Slovensku aj v prvej fáze realizácie projektu „LIFE Energia", viac informácií nájdete tu.

 

Porovnanie výsledkov umožní vyhodnotiť úspešnosť aktivít projektu aj v informovanosti a povedomí širokej verejnosti.

 

Foto: Peter Petluš

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd