nase sk dravce2

nase sk sovy2

Energia verejnosti pre vtáky!

Projekt „LIFE Energia“ vstupuje do záverečnej etapy realizácie. Už dnes je zrejmé, že dosiahnuté výsledky predbehli očakávania a získali si pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Práve verejnosť ako jedna z cieľových skupín má teraz možnosť prispieť k úspešnému zavŕšeniu spoločného úsilia pri ochrane vtákov pred ohrozujúcimi účinkami elektrických vedení a iných aktivitách na zlepšenie ich životných podmienok.

 

V týchto dňoch Ochrana dravcov na Slovensku spúšťa celoplošnú on-line anketu pod názvom „ENERGIA V ULICI 2019“ určenú pre každého, kto venuje pár minút svojho času a odpovie na jednoduché otázky. Dotazník môže verejnosť vyplniť na https://forms.gle. Anketa potrvá do 15. mája 2019. Vyžrebovaní výhercovia získajú zaujímavé ceny.

 

Obdobný prieskum s hojnou účasťou verejnosti vykonala Ochrana dravcov na Slovensku aj v prvej fáze realizácie projektu „LIFE Energia", viac informácií nájdete tu.

 

Porovnanie výsledkov umožní vyhodnotiť úspešnosť aktivít projektu aj v informovanosti a povedomí širokej verejnosti.

 

Foto: Peter Petluš

Copyright © 2015. All Rights Reserved.