Časopis Dravce a sovy sa zmenil. Prečo?

Keď som v roku 2005 prišla medzi dravčiarov, väčšina nazývala združenie „RPS-ka“. DaS titulka 2 2018

Táto skratka, vychádzajúca z nášho anglického názvu,je pochopiteľne lepšia ako ODS. A teraz k veci.

 

O dizajn časopisu sa vtedy staral Veterník (rozumej Ján Kaľavský). Celé to koordinoval Michal Noga na pozícii vedúceho redaktora, ktorému patrí obrovský obdiv za trpezlivosť a zanietenosť, s akou časopis tvoril až do roku 2017. Žezlo prevzal
od nasledujúceho ročníka Roman Slobodník. Okrem Veterníka patrí veľké ĎAKUJEME za dizajn časopisu v ostatných rokoch Jánovi Svetlíkovi.


Jeseň 2018, nový rozmer, nový pohľad, nový prístup.
Aké sú dôvody na zmenu formátu časopisu?
• Naši priaznivci, ktorí chceli niečo praktickejšie, „do tašky“.
• Ekológia a financie. V tlačiarni sa časopis doterajšieho neštandardného formátu vyrezával z papiera väčšieho rozmeru, za vzniku veľkého množstva zbytočného odpadu a veľkej spotreby papiera. To zvyšovalo náklady na tlač. Rovnako, časopis sa zmestil až do veľkej obálky, ktorá je i drahšou zásielkou na pošte. Teraz postačí obálka na papier veľkosti A5.
• Zmena k lepšiemu, k väčšej sviežosti, prehľadnosti, ku krajšiemu dizajnu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na príprave a zvyšovaní úrovne časopisu.
Predošlé čísla nájdete online tu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd