nase sk dravce2

nase sk sovy2

DEŇ ZEME V KOŠI

V sobotu sme oslávili deň našej matičky exkurziou v rámci programu #3DodZSE neďaleko Prievidze na mokradiach pri obci Koš. Akcie sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí z rôznych kútov Slovenska (Prešov, Levice, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Vráble a pod.). Počasie vyšlo na jednotku a tak sme spoločne strávili príjemné chvíle. Počas doobedia sme absolvovali terénnu exkurziu zameranú na miestne mokrade, ich význam, ochranu, využívanie a operených zástupcov. Prednášku vhodne doplnila ukážka odchytu vtáctva do ornitologických sietí a niektoré druhy – krutihlav hnedý, drozd čierny, strnádka trstinová, penica čiernohlavá či kolibkárik spevavý. Povedali sme si čo to o migrácii, zaujímavej polohy Slovenska z pohľadu vtáčieho sťahovania, zimoviskách druhov a význame Košských mokradiach pre migrujúce vtáctvo.

Ďakujeme všetkým účastníkom za dobrú náladu, výbornú diskusiu, inšpirujúce názory a motiváciu. Aj toto stretnutie nás presvedčilo, že v daných aktivitách budeme pokračovať.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.